AKTUALNOŚCI

nie czekaj, złóż wniosek na wymarzony ciągnik lub inne maszyny rolnicze…..

PROW 2014-2020 –  nie czekaj, złóż wniosek na wymarzony ciągnik lub inne maszyny rolnicze….. „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w którym jest mowa o „zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, lub urządzeń do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka;

Aktualny Harmonogram planowanych naborów wniosków znajduje się tutaj...


GALERIA AKTUALNOŚCI
Widzisz błąd? Skontaktuj się z nami rolserwis@rolserwis.pl