150 tysięcy premii dla Młodego Rolnika

150 tysięcy premii dla Młodego Rolnika – ruszył nabór wniosków!

Od 31 marca do 29 maja 2022 roku młodzi rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie ze środków PROW.

ARiMR ogłosiła kolejny nabór wniosków o bezzwrotną premię dla młodych rolników.

Zasady naboru.

Z premii mogą skorzystać rolnicy, którzy:

  1. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat,
  2. posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  3. są właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara. Warunkiem jest to, że nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro.

Powierzchnia gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju. Jednocześnie w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia ta powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Wysokość wsparcia.

W ramach programu Młody Rolnik otrzymuje 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą ratę – 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy. Druga rata – 30 tys. zł – trafia do beneficjenta po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe.

Przyznane wsparcie można przeznaczyć między innymi na zakup nowych maszyn.

Jeśli spełniasz wymienione kryteria, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci korzystną ofertę na zakup maszyn.

Zobacz również...

ZAMKNIJ