5 lat gwarancji na ciągniki i kombajny New Holland!

KUP CIĄGNIK NEW HOLLAND Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ!

Wybierając nowy ciągnik New Holland możesz przedłużyć gwarancję fabryczną do 5 lat!

Twój spokój i nieprzerwana praca są bezcenne. Dlatego marka New Holland, dla komfortu właścicieli ciągników i kombajnów, wprowadziła usługę przedłużenia gwarancji.

Skorzystaj z oferty SERWIS PLUS, dzięki której zapewnisz sobie spokój a Twoja maszyna będzie dłużej sprawna!

ZWIĘKSZ WARTOŚĆ CIĄGNIKA – OBNIŻ KOSZTY – SKORZYSTAJ Z SERWIS PLUS!

Posiadając dodatkową ochronę gwarancyjną uchronisz się przed nieprzewidzianymi kosztami napraw. Ograniczysz również ryzyko nieplanowanych przestojów w pracy.

JAKIE KORZYŚCI DAJE SERWIS PLUS?

SERWIS PLUS to inwestycja w sprawne działanie Twojej maszyny przez cały sezon prac polowych! Dzięki przedłużonej gwarancji na warunkach fabrycznych zyskasz pewność, że nieoczekiwane przestoje nie będą problemem w intensywnym sezonie, w którym maszyna powinna być gotowa do działania w każdym czasie!

GWARANCJA SERWIS PLUS TO SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I KORZYŚCI

 • Długoterminowa ochrona
 • Brak zmartwień o dodatkowe koszty związane z usunięciem usterki
 • Profesjonalne wsparcie autoryzowanego serwisu New Holland, zlokalizowanego najbliżej Ciebie
 • Wysoka jakość naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym z wykorzystaniem oryginalnych części marki New Holland
 • Ograniczony do minimum czas przestoju
 • Skuteczne zarządzanie w razie nieprzewidzianych zdarzeń
 • Zwiększenie wartości Twojego ciągnika i kombajnu
 • Ważny argument przy odsprzedaży maszyny – szybko i łatwo można przekazać umowę nowemu nabywcy

Przekonaj się, że przystąpienie do programu SERVICE PLUS jest proste!

Zostaw nam swój numer – skontaktujemy się z Tobą!

  Pokaż szczegółowe informacje

  ZAMKNIJ INFORMACJE

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

  W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Rolserwis” S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Sierpeckiej 10, 09-402 Płock wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000054293, NIP: 7740004990, REGON: 004739819.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 24 262 50 63, adresem e-mail: iod@rolserwis.pl lub pisemnie za pośrednictwem danych teleadresowych.
  3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@rolserwis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz umówienia się na indywidualny pokaz maszyn, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, zapisu na pokazy maszyn, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:
  8. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  9. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
  10. Posiadają Państwo, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:
  11. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  13. przenoszenia danych;
  14. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody;
  15. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  16. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych, poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  17. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 20 RODO oraz nie będą podlegały profilowaniu.

  O szczegóły zapytaj naszych doradców https://www.rolserwis.pl/kontakt/

  Regulamin i warunki uczestnictwa dostępne u naszych doradców.

  Zobacz również...

  ZAMKNIJ