Aktualności PROW – nabór już w lutym!

Nabór na modernizację w obszarze D (zakup maszyn) rusza już w lutym!

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przekroczył połowę okresu obowiązywania. Poniżej informacja, zaczerpnięta z podsumowania Prezesa ARiMR Pani Marii Fajger, jak w 2017 roku wydatkowano pieniądze z programów.

Płatności bezpośrednie

„– Ponad 9 mld 500 mln zł już trafiło na konta rolników (…) zarówno w postaci zaliczek i płatności końcowych. Te płatności są sukcesywnie wypłacane. Postaramy się, aby w jak najszybszym czasie pozostała część z z kampanii 2017 r., która wynosi 14 mld 800 mln zł trafiła na konta rolników.”

W ramach dopłat bezpośrednich za 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. ARiMR wypłaciła 9,47 mld zł. Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w postaci zaliczek. Podobnie jak w 2016 r., zaliczki wyniosły maksymalnie 70 proc. kwoty dopłat. Pozostała część pieniędzy jest sukcesywnie wypłacana rolnikom od 1 grudnia 2017 r. Ostateczny termin na realizację tych płatności upłynie 30 czerwca br. – informuje ARiMR.

W minionym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymali ci, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF” – mówi prezes Fajger.

Płatności obszarowe

W ramach płatności obszarowych za 2017 r., finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 do 2 stycznia 2018 r. do rolników trafiło 509,18 mln zł w ramach dopłat ONW. Z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych rolnicy otrzymali 100,05 mln zł. Na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów beneficjenci zyskali 49,87 mln zł – wynika z danych ARiMR.

Dofinansowania z programów PROW.

W ramach PROW 2014–2020 do ARiMR złożono ponad 2,6 mln wniosków, z tego 0,9 mln wniosków w 2017 r. Podpisano ponad 2,1 mln umów na kwotę 20,8 mld zł. Z tego 0,8 mln umów na kwotę 8,1 mld zł w 2017 r. Agencja zrealizowała płatności dla 889 tys. beneficjentów na kwotę 9,0 mld zł, z tego 4,0 mld zł w 2017 r. – dane ARiMR.

25 grudnia 2017 roku Agencja ogłosiła listy kolejności przysługiwania pomocy w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Ostatnia aktualizacja przeprowadzona została na dzień  04 stycznia 2018 roku. Na liście w województwie mazowieckim znalazło się 235 rolników, na liście obejmującej pozostałe województwa znajduje się 1 673 beneficjentów, którzy otrzymali po ocenie wniosków powyżej 30 punktów i mają szansę otrzymać dofinansowanie na inwestycje w budynki, maszyny i wyposażenie. Przypomnijmy, że maksymalna kwota dofinansowania w tym programie wynosi 500 tys. zł z czego 200 tys. zł beneficjent może przeznaczyć na zakup nowych maszyn.

Opóźniono z kolei rozpatrywanie wniosków na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. To opóźnienie jest związane z zamiarem zwiększenia limitu: dotychczasowy -prawie 65 mln euro, wystarczał na ok. 650 operacji. Postanowiono o podniesieniu limitu o ok. 117 mln euro, co pozwoli na dodatkowe dofinansowanie ok. 1170 wniosków. Termin na zawarcie umowy będzie wydłużony z 8 do 11 miesięcy, upłynie więc nie pod koniec października 2017, ale już w styczniu 2018 r.

Ostatnia aktualizacja list beneficjentów programu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” przeprowadzona została 29 grudnia 2017 roku. Na liście w województwie mazowieckim znajduje się 223 osób, na liście krajowej 1 500 osób. Agencja gwarantuje przyznanie środków wszystkim beneficjentom z listy z województwa mazowieckiego oraz osobom znajdującym się na pozycjach od 1 do 1 491 na liście krajowej, pod warunkiem pozytywnego wyniku weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy.

Pierwsi beneficjenci podpisali już umowy z Agencją w ramach tego programu, pozostali są na etapie składania poprawek do wniosków.

W I kwartale 2018 r. planowane są nabory na:

“Modernizację gospodarstw rolnych” – obszar d (maszyny) – od 19.02.2018

„Restrukturyzację małych gospodarstw” – nabór na operacje z wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) – marzec 2018

Na dzień dzisiejszy Agencja nie podała jeszcze konkretnych dat, w których odbędą się te nabory.

Wszystkie osoby, które znalazły się na listach agencyjnych oraz wszystkich Państwa, którzy planujecie wziąć udział w kolejnych naborach w ramach PROW 2014-2020 już dzisiaj zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Rolserwis S.A., którzy pomogą Państwu w:

doborze maszyny odpowiedniej do potrzeb i możliwości gospodarstwa,

– udzielą merytorycznego wsparcia zarówno przy składaniu wniosku jak i po zakwalifikowaniu Państwa wniosku do udziału w programie pomocy,

– udzielą informacji o aktualnych finansowaniach fabrycznych, głównych producentów maszyn: New Holland, KUHN, UNIA, Krukowiak, Wielton, Metaltech.

Serdecznie zapraszamy do Rolserwis S.A. w Płocku, Kaliszu i Kutnie.

Porozmawiaj o ofercie!

autor artykułu: Monika z ciągnika 😉

Zobacz również...

ZAMKNIJ