Azoty od połowy lutego? Nawożenie wiosną.

 

 

Wiosenne nawożenie

Od pewnego czasu w branży pojawia się informacja o przyśpieszeniu terminu podawania nawozów do gleby.

Urzędnicy informują, że terminy stosowania nawozów są określone w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Ministerstwo sugeruje również „W piśmie wskazuje się potrzebę zastosowania w 2020 r. w Polsce elastycznego podejścia przy wiosennym nawożeniu, tj. jeżeli gleba nie będzie zamarznięta, zalana wodą, pokryta śniegiem, od 15 lutego planuje się dopuszczenie możliwość stosowania nawozów zawierających azot na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych (tj. na gruntach, które pokryte są roślinami)”.

Koncepcja przyśpieszenia terminu jest natomiast wynikiem wielu czynników m. in. obserwowanych zmian klimatu (wyższe temperatury występujące coraz wcześniej) czy indywidualnych zapytań ze strony rolników. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które koordynuje w Polsce sprawy ochrony wód oraz prace legislacyjne w zakresie ww. rozporządzenia, o podjęcie działań zmierzających do dostosowania w programie azotanowym wiosennych terminów stosowania nawozów do obserwowanych zmian klimatu.

Wszyscy czekamy na konkretną odpowiedź w tej sprawie. Będziemy informować na bieżąco, czy termin nawożenia azotami zostanie przesunięty.

Zobacz również...

ZAMKNIJ