...

Chcesz otrzymać dofinansowanie z PROW w 2022 roku?

ARiMR zaktualizowała harmonogram naborów PROW w roku 2022. Zobacz z jakich programów możesz skorzystać, aby zakupić nowe maszyny rolnicze.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnistwa w kwietniu br. podała do wiadomości rolników zaktualizowany harmonogram naboru wniosków na rok 2022.

Jakie programy uruchomi Agencja? W ramach jakiego wsparcia rolnicy mogą otrzymać bezzwrotne dotacje?

Ponownie ruszają programy, dzięki którym rolnicy mogą kupić nowe maszyny rolnicze.

W tym akapicie wymienimy programy, które pozwalają zakupić nowe maszyny rolnicze.

Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że nabór wniosków na Restrukturyzację małych gospodarstw rozpocznie się 16 maja i będzie trwał do 14 lipca 2022 r. W ramach programu rolnik może otrzymać premię w wysokości 60 tys. zł wypłacaną w ratach: 

  • I rata – 80% kwoty pomocy,
  • II rata – 20% kwoty pomocy.

Na to działanie w ramach PROW 2014-2020 przewidziano 4,9 mld zł. Do tej pory (od początku uruchomienia PROW 2014-2020) wnioski o tę pomoc złożyło 75,5 tys. rolników na kwotę 4,5 mld zł.

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług.

Nabór wniosków o dotację na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych w rolnictwem i leśnictwem planowany jest w czerwcu 2022 roku. Beneficjent będzie mógł ubiegać się o wsparcie w wysokości 500 tys. złotych.

Poszerzenie rodzaju świadczonych usług o usługi leśne ma na celu umożliwienie uzyskania wsparcia na zakup nowych maszyn leśniczych.

W związku z planowanymi naborami PROW skontaktuj się z naszymi doradcami.

Planujesz skorzystać z programów unijnych i chcesz zakupić nowe maszyny rolnicze?

Zachęcamy więc do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy dobiorą maszyny odpowiednie do potrzeb Twojego gospodarstwa.

Zobacz również...

ZAMKNIJ
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.