Regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie

Odkwaszanie gleby z dofinansowaniem – wapno

Od pierwszego sierpnia w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych można składać wnioski o dopłaty do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego.

Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni < 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni > 25 ha, ale < 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni >50 ha, ale <75 ha użytków rolnych.

Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023 r.

Wzór wniosku oraz inne dokumenty znajdują się na stronie Krajowej Stacji Rolniczo Chemicznej.

Podstawowe warunki:

  • posiadanie zlecenia Okręgowej Stacji Rolniczo-Chemicznej (dla powierzchni <4ha, gdzie PH gleby <5,5)
  • dofinansowanie dla działki ewidencyjnej raz na cztery lata
  • faktura musi wskazywać dokładne informacje o środku i zawartości czystego wskaźnika i dotyczyć konkretnie zakupu nawozów
  • rolnik nie wykorzystał limitów pomocy de minimis

Chcesz wiedzieć więcej -> kontakt

Zobacz również...

ZAMKNIJ