Dopłaty do nawozów – już możesz złożyć wniosek!

Jest zgoda na dopłaty do nawozów – już możesz złożyć wniosek!

19 kwietnia 2022 roku Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie dopłat do nawozów dla polskich rolników.

Wnioski o wspracie można składać od 25 kwietnia br. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc przysługuje rolnikowi, który kupił nawozy mineralne w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Nawozy podlegające dofinansowaniu to nawozy inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Nawozy te powinny być zakupione od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie do zakupionych nawozów, może otrzymać producent rolny, który:

 1. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,
 3. który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.,
 4. pomoc przyznaje się do 50 ha

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać wsparcie:

 • wniosek o udzielenie pomocy, rolnik składa raz, w terminie do 16 maja 2022 roku,
 • formularz wniosku dostępny jest na stronie ARiMR,
 • miejscem składania wniosku jest Biuro Powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego,
 • pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji

Stawka dopłat do nawozów:

Przewidziane są dwie stawki dopłat:

 • do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
 • do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Kup nawozy w Rolserwis i skorzystaj z dofinansowania!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy przedstawią ofertę na nawozy mineralne polskich producentów:

 • dostępne od ręki,
 • z szybką dostawą.

Zobacz również...

ZAMKNIJ