Jak obniżyć koszty środków ochrony roślin? Ultraprecyzyjny oprysk!

Rośliny w trakcie sezonu uprawnego narażone są na wiele zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na wysokość plonu, a tym samym opłacalność całej uprawy. Niektóre z tych zagrożeń są niezależne od stosowanych metod uprawy. Jednak określone z nich można zredukować poprzez zabiegi agrotechniczne. Znaczna część z działań mających na celu zabezpieczenie uprawy, wiąże się ze stosowaniem środków ochrony roślin. Mają one przez to znaczny udział w kosztach działalności rolniczej. Tym samym wpływają na rentowność danego przedsięwzięcia.

ultraprecyzyjny_ceny (4)

Z artykułu dowiesz się o tym, jak obniżyć koszty prowadzenia uprawy poprzez zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin. W niektórych przypadkach nawet o 95%! Przybliżymy nowość w branży agro – ultraprecyzyjny opryskiwacz.

Jakie środki ochrony roślin są stosowane w uprawach?

ultraprecyzyjny_burak

Środki ochrony roślin stają się niezbędne, gdy zaplanowane metody ochrony biologicznej są niewystarczające. Tego rodzaju preparaty zapewniają roślinom bezpieczny, zdrowy i intensywny rozwój, dając tym samym szansę na utrzymanie rentowności plantacji. Należy jednak wiedzieć, że środki ochrony roślin różnią się ze względu na rodzaj zagrożenia, sposób działania, poziom toksyczności, czy  metodę aplikacji. W uprawach stosowane są też preparaty, których celem jest regulowanie wzrostu roślin, zapobieganie niepożądanemu rozwojowi, wyrównywanie czasu gotowości do zbioru, czy też zwiększanie zdolności do tworzenia nasion i owoców.

Środki ochrony roślin najczęściej klasyfikuje się według zagrożenia, które mają zwalczać. W związku z tym ich podział obejmuje m.in.:

 • fungicydy – środki o działaniu grzybobójczym;
 • herbicydy – preparaty chwastobójcze;
 • insektycydy – środki owadobójcze;
 • muloskycydy – preparaty ślimakobójcze;
 • nematocydy – o działaniu nicieniobójczym;
 • akarycydy – środki roztoczobójcze.

W przypadku herbicydów, ważnym podziałem jest ten ze względu na sposób działania, w ramach którego rozróżnia się środki selektywne i nieselektywne. Pierwsza grupa zwalcza tylko określone gatunki roślin, natomiast druga oddziałowuje na całą roślinność znajdującą się w sferze oprysku.

Warto też wiedzieć, że w zależności od rodzaju, skuteczności i stopnia zaawansowania danego preparatu, różnią się też ich ceny.

Ceny środków ochrony roślin nieustannie drożeją – czy są perspektywy na obniżki?

ultraprecyzyjny_ceny

Przez ostatnie trzy lata, na rynku produktów niezbędnych do uprawy rolniczej zauważalne są tendencje do ciągłego podnoszenia cen. Drożeją zarówno nawozy, jak i środki ochrony roślin. Według doniesień, tylko w 2022 roku herbicydy podrożały niemal o 1/4, natomiast fungicydy o około 1/10. Czy jest jednak szansa na odwrócenie tego trendu?

Warto tym samym podkreślić, że trudna sytuacja związana z rosnącymi kosztami prowadzenia plantacji i działalności rolniczej, zbiegła się też w czasie z problemami na rynku zbóż. Niekontrolowany import spowodował bowiem gwałtowny spadek ich notowań, co dodatkowo pogorszyło rentowność wielu upraw, wpływając tym samym na wypłacalność gospodarstw.

W związku z tym wielu rolników zaczęło poszukiwać sposobu na ograniczenie wydatków. Jednym z obszarów, w których starają się redukować koszty są natomiast środki ochrony roślin, stanowiące coraz większe obciążenie dla gospodarstwa prowadzącego produkcję roślinną. W prasie branżowej można znaleźć doniesienia o tym, że próby te często zmierzają w wyjątkowo niebezpiecznym kierunku, jakim jest wykorzystywanie w uprawach niesprawdzonych preparatów chemicznych, pochodzących z nielegalnych źródeł. Należy podkreślić, że takie działania niosą poważne zagrożenie zarówno dla prowadzonej uprawy, jak też dla środowiska naturalnego, a nawet zdrowia i życia ludzi. Poszukując zatem sposobu na ograniczenie nakładów związanych z środkami ochrony roślin, warto rozpoznać możliwości jakie dają nowoczesne rozwiązania w zakresie precyzyjnego oprysku.

Ultraprecyzyjny ARA od Ecorobotix – sprawdź, jak możesz ograniczyć koszty środków ochrony roślin

Jedną z bezpiecznych metod ograniczenia kosztów związanych z zakupem środków ochrony roślin, jest zastosowanie technologii precyzyjnej aplikacji. W tym zakresie należy zapoznać się z rozwiązaniem od Ecorobotix, jakim jest ultraprecyzyjny opryskiwacz ARA. Zalety tego produktu najlepiej obrazuje fakt, że w przypadku niektórych upraw pozwala on zmniejszyć zużycie środków ochrony roślin nawet o 95%.

ultraprecyzyjny_ara_praca

Jak działa ultraprecyzyjny opryskiwacz ARA? Wykorzystuje on trójfazową technologię, gdzie poszczególne etapy stanowią:

 1. zbieranie przez aparat obrazów z pola i ich natychmiastowa analiza;
 2. rozpoznawanie i identyfikacja poszczególnych chwastów oraz roślin uprawnych;
 3. precyzyjny oprysk produktami dedykowanymi dla danej rośliny bądź chwastu.

ultrapreczyjny_pole_oprysku

W trakcie pracy, na podstawie rozpoznanego obrazu roślin, przeprowadzane jest wysoce selektywne i zarazem precyzyjne opryskiwanie z dokładnością wynoszącą 6 x 6 cm.

Umożliwia to zastosowanie:

 • herbicydów selektywnych;
 • herbicydów nieselektywnych w sposób wyłącznie na chwasty, unikając kontaktu z uprawą (wokół rośliny tworzona jest 4 cm strefa bezpieczeństwa);
 • insektycydów, fungicydów oraz odżywek w formie płynnej, co pozwala zmniejszyć użycie środka i tym samym ochronić glebę przed zanieczyszczeniem.
ultraprecyzyjny_ara_dysza

Technologia ta daje szereg korzyści, zarówno z perspektywy plantatora, jak też środowiska naturalnego. Po pierwsze, zastosowanie ultraprecyzyjnego opryskiwacza pozwala na zmniejszenie fitotoksyczności dzięki tego, że oprysk nie dotyka uprawianych roślin. Ma to również pozytywny wpływ na cały ekosystem, do którego przedostaje się minimalna ilość substancji. Po drugie, taki mechanizm aplikacji oprysku daje szansę na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin nawet o 95 %. To natomiast istotna korzyść, która przekłada się na możliwość szybkiego zwrotu inwestycji, szczególnie przy dużym areale.

Zobacz jak pracuje ultraprecyzyjny opryskiwacz

Warto też dodać, że ten ultraprecyzyjny opryskiwacz został skonstruowany w taki sposób by mógł pracować zarówno w dzień, jak i w nocy. Ponadto posiada też dwa zbiorniki – jeden 500-litrowy na wodę oraz drugi 200-litrowy na ciecz roboczą, umieszczony z przodu. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie uzupełnianie płynu w trakcie pracy, co też zwiększa jego wydajność.

Więcej informacji o opryskiwaczu znajdziesz w katalogu:

Bieżącą obsługę upraszcza także prosta i intuicyjna aplikacja, która dodatkowo rejestruje i przechowuje w chmurze dane związane z uprawą. Więcej informacji na temat możliwości tej maszyny znajdziesz u doradcy.

Podsumowując należy podkreślić, że w dobie rosnących cen produktów niezbędnych do uprawy rolnej, inwestycje w technologie pozwalające zoptymalizować ich użycie mogą okazać się niezbędne. Jednym z dowodów na to, są możliwości ultraprecyzyjnego opryskiwacza ARA od Ecorobotix. Zastosowana w nim technologia może bowiem wyznaczać kierunek w którym rozwijać się będzie rolnictwo precyzyjne.

Przeczytaj także:

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ