Jak przygotować glebę do uprawy warzyw?

Odpowiednie przygotowanie ziemi pod uprawę warzyw może, mieć duże znaczenie dla jakości zbiorów – szczególnie w przypadku bardziej wymagających odmian. Pracę związane z przygotowaniem gleby, warto więc rozpocząć odpowiednio wcześniej. Dzięki temu możemy oczekiwać obfitych, dobrej jakości zbiorów.

warzyw_zbiory

Jak przygotować ziemię do uprawy warzyw i kiedy rozpocząć pracę? Na te pytania odpowiemy w naszym artykule.

Ziemia pod uprawę warzyw – o czym warto pamiętać?

Intensywne ogrodnictwo może wyjaławiać ziemię, przez co rośliny w kolejnych sezonach mają dostępnych mniej, niezbędnych do rozwoju składników odżywczych. Przed rozpoczęciem sezonu należy więc zadbać o to, by gleba została nasycona mikroelementami. Ważne jest też zapewnienie ich odpowiedniego przepływu w taki sposób, by mogły dotrzeć do korzenia rośliny. 

warzyw_seler

Pierwszą z aktywności, którą należy podjąć w ogrodzie jest pielenie. Usunięcie chwastów i resztek roślin jesienią, pozwoli na zredukowanie ryzyka ich występowania w kolejnym sezonie. W efekcie warzywa będą mniej narażone na konkurowanie o światło, wodę i mikroelementy z innymi gatunkami.

Kolejnym działaniem jest spulchnienie podłoża. Ma ono na celu poprawę jego przepuszczalności, co umożliwia prawidłową cyrkulację wody i mikroskładników odżywczych, a w konsekwencji zwiększa szansę na prawidłowy rozwój korzenia. Czasem, w celu poprawy jakości gleby zleca się dodanie do niej kompostu lub obornika, które poza wzbogaceniem jej w mikroelementy, pozwalają również lepiej magazynować wodę. Materia organiczna przyciąga również dżdżownice i inne mikroorganizmy, które pozytywnie wpływają na jakość uprawy. Innym sposobem, szczególnie wśród ziem gliniastych i bardzo zbitych, jest dodanie gruboziarnistego piasku, który pozwala na poprawę struktury podłoża.

Następny etap to wyrównanie poziomu pH. W tym aspekcie warto wziąć pod uwagę rodzaj warzyw, jakie będą uprawiane na danym stanowisku. W przypadku przydomowych ogródków, gdzie mamy do czynienia z wieloma gatunkami – zaleca się utrzymanie odczynu zbliżonego do obojętnego, a więc od 6,5 do 7,4. 

Po zapoznaniu się z profilem podłoża, warto też odpowiednio wcześniej zadbać o jego nawożenie. W tym zakresie zaleca się przede wszystkim stosowanie nawozów organicznych, ewentualnie preparatów wapniowych.

warzyw_wapno_granula

Ostatni etap prac wykonuje się na wiosnę, w tym czasie następuje bezpośrednie przygotowanie ziemi pod siew warzyw. W katalog wykonywanych w tym zakresie czynności, wchodzi między innymi wyrównanie ogrodu i wytyczenie grządek.

Co warto zrobić przed sezonem?

Powyższe uwagi wskazują, że część z prac przygotowawczych w ogrodzie należy zaplanować odpowiednio wcześniej.

Niektóre z nich, jak pielenie i spulchnianie gleby warto wykonać jeszcze jesienią. Działania związane z wyrównaniem stanowiska, wiosennym nawożeniem i wytyczaniem grządek przygotowujemy natomiast bezpośrednio przed siewem. Ważne stają się jednak czynności wykonywane w międzyczasie, polegające na zadbaniu o odpowiedni profil gleby. Mają one bowiem kluczowe znaczenie w powodzeniu naszej uprawy.

warzyw_grządki

W tym kontekście pierwszym działaniem, które powinniśmy wykonać jest poznanie pH ziemi, na której planujemy siew warzyw. Takie badania można wykonać również bezpłatnie, między innymi w oddziałach Rolserwis. Poznanie odczynu pH, pozwoli opracować dalszą strategię postępowania. Może przybrać one dwie podstawowe formy:

  • jeśli pH gleby jest za wysokie, powinnyśmy podjąć działania zmierzające do jej odkwaszenia;
  • w przypadku, gdy pH gleby jest zbyt niskie, to należy zadbać o jej zakwaszenie.

W pierwszym przypadku warto skorzystać z wapna lub nawozów wapniowych, które pozwalają obniżyć pH podłoża, wzbogacając je w mikroelementy.

W drugim przypadku można zastosować torf, ptasi obornik lub specjalne nawozy zakwaszające, na przykład siarczan magnezu.

warzyw_torf

Niezależnie od działań, które okażą się konieczne należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich, bezpiecznych dawek stosowanych środków. Ma to bowiem wpływ na bezpieczeństwo żywności, która w ten sposób jest produkowana.

Jakie preparaty można zastosować w ogrodzie?

Poszukując preparatów wspomagających przygotowanie gleby w ogrodach, warto sięgać po sprawdzone i przebadane produkty. Poniżej postanowiliśmy przybliżyć dwa, warte uwagi środki, które pozwolą w bezpieczny sposób poprawić jakość gleby w ogrodzie.

Pierwszym z nich jest nawóz wapniowy Bi calc+, składający się z węglanu wapnia, bakterii z rodzaju bacillus oraz aktywatorów funkcji biologicznych. Preparat ten poprzez regulację poziomu pH gleby, uruchamia zalegające w niej składniki mineralne, między innymi takie jak fosfor, sód, miedź, mangan, potas, czy żelazo. W efekcie gleba zostaje nasycona niezbędnymi dla rozwoju roślin składnikami.

Bi calc + może być użyty od wiosny do późnej jesieni, jednak zaleca się jego stosowanie głównie pozbiorowo.

Następny z produktów wspomagających przygotowanie gleby do wiosennych upraw, to wapno nawozowe Polcalc III Generacji. Preparat ten jest w pełni reaktywny, dzięki czemu łatwo się rozpuszcza i wchodzi w reakcje ze związkami chemicznymi w glebie. Ponadto pozwala na szybkie podniesienie pH gleby i zneutralizowanie szkodliwych kwasów. Polcalc bardzo dobrze współdziała również z nawozami azotowymi, wzmacniając ich efekty.

Preparat ten można stosować całorocznie, nie zaleca się jednak używanie go bezpośrednio przed orką, ani razem z nawozami fosforowymi, jak obornik i saletra amonowa.

Podsumowując należy podkreślić, iż prawidłowy profil chemiczny gleby może mieć istotny wpływ na jakość upraw. Jest to szczególnie ważne w gospodarstwach ogrodniczych, gdyż może mieć bezpośrednie przełożenie na przychody. W tym zakresie warto szczególnie zadbać o utrzymanie prawidłowego pH gleby, w czym pomóc mogą sprawdzone preparaty wapniowe. Przy ich korzystaniu należy pamiętać, o stosowaniu się do zaleceń producenta.

O kolejnym składniku, bardzo istotnym w uprawie warzyw, miedzi, przeczytacie w naszym kolejnym artykule:

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ