Jak zapewnić wyższy plon – ochrona rzepaku jesienią.

Rzepak buduje plon jesienią. Właśnie dlatego kluczowe jest jego właściwe przygotowanie do sezonu zimowego i prawidłowa ochrona rzepaku. W uprawie rzepaku ozimego, okres jesieni wiąże się z koniecznością realizacji kilku istotnych zabiegów w technologii prowadzenia, które pozwalają na zachowanie jego kondycji, zdrowotności oraz przede wszystkim zdolności do efektywnego plonowania.

ochrona_rzepaku_mgła

Co wpływa na zimowanie rzepaku?

Jednym z najbardziej istotnych czynników, zapewniających wysoki plon jest optymalny termin wysiewu. Jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, rolnicy starają się przeprowadzać wysiew dopiero na początku września. W trakcie planowania uprawy – poza temperaturą i szansą opadów – warto zwrócić także uwagę również na długość dnia.

Są to ważne czynniki, szczególnie ze względu na to, że kondycja rzepaku i jego zdolność do zimowania zależy w znacznym stopniu od siły jego korzenia. Stożek wzrostu ma możliwości regeneracji, dlatego nawet, gdy zostanie uszkodzony, to nie musi wiązać się to z dużymi stratami – w przeciwieństwie do przemrożenia samego korzenia. Z tego też powodu roślina z odpowiednio wykształconą szyjką korzeniową jest w stanie zagwarantować wysoki plon.

W tym kontekście ważna staje się odpowiednia strategia zarówno samego wysiewu, jak też regulacji rzepaku i jego ochrony.

Ochrona rzepaku i regulacja – podwalina dobrych plonów

W praktyce ochrona rzepaku sprowadza się najczęściej do trzech rodzajów zabiegów. Wykorzystuje się nich trzy rodzaje środków:

  • regulatory wzrostu;
  • środki zwalczające choroby;
  • ochrona przed szkodnikami.

Regulatory wzrostu pozwalają odpowiednio przygotować roślinę do zimy, poprzez ograniczenie rozwoju liści. Druga z metod związana jest ze stosowaniem fungicydów zwalczających określone choroby, jak zgniliznę suchą, czy czerń kapustnych. Trzecia forma dotyczy odpowiedniego zaplanowania użycia insektycydów.

ochrona_rzepaku_traktor

Skracanie rzepaku w praktyce – kiedy i czym skracać?

Co wpływa na nierównomierny wzrost rzepaku? Jest kilka czynników, między innymi:

  • opady, które występują pod koniec wegetacji rzepaku,
  • fizyczno – chemiczne właściwości gleby.

W efekcie rolnicy, aby zadbać o plonowanie powinni dobierać odpowiednie strategie i narzędzia regulacji rośliny.

Jednym z takich narzędzi jest skracanie rzepaku. Pozwala ono na ograniczenie rozwoju liści jesienią, umożliwiając tym samym rozwój korzeniowej części rośliny. W efekcie rozwijająca się roślina w stanie zakumulować w korzeniu więcej składników odżywczych. Dzięki temu na wiosnę może wytworzyć więcej kwiatów, zapewniając więcej ziarna.

ochrona_rzepaku_kwiat

Należy pamiętać, że w procesie skracania rzepaku jesienią, bardzo istotny jest odpowiedni termin realizacji zabiegu. Zależy on od wielu czynników, jednak przyjmuje się, iż następuje on fazie rozwoju między 4 a 6, maksymalnie 8 liściem. Warto też powiedzieć, że w czasie ciepłej jesieni, może okazać się konieczne powtórne wykonanie zabiegu.

Na czym polega skuteczna ochrona rzepaku ozimego przed chorobami?

ochrona_rzepaku_pole

Rzepak ozimy narażony jest na wiele rodzajów patogenów, które mogą rozwinąć się w choroby wpływające na ilość i jakość plonów. W skrajnych przypadkach, brak odpowiednio wczesnej reakcji może prowadzić nawet do konieczności likwidacji plantacji. W okresie jesiennego wzrostu, najczęściej w fazie między 4 a 8 liściem rzepak staje się już narażony na groźne patogeny. Zagrożenie zwiększa również ciepła i wilgotna jesień, ponieważ to właśnie takie warunki są najkorzystniejsze do rozwoju różnego rodzaju grzybów. Współcześnie, do najpowszechniejszych chorób rzepaku należą między innymi:

  • sucha zgnilizna kapustnych;
  • czerń kapustnych;
  • szara pleśń.

Faza zagrożenia patogenami jest więc zbieżna z momentem, w którym należy stosować regulatory wzrostu. Sprawia to, że zabiegi najczęściej są ze sobą łączone, również poprzez zastosowanie jednego środka.

Jak zwalczać szkodniki w rzepaku?

Bardzo dużym zagrożeniem dla rzepaku ozimego są szkodniki. Mszyce, pchełka śmietka, czy pchełka rzepakowa, podobnie jak choroby mogą prowadzić do obniżenia wielkości i jakości plonu, a w skrajnej sytuacji nawet do likwidacji uprawy. Kluczowym zadaniem w procesie ochrony rzepaku jest zatem systematyczna kontrola plantacji, w czym pomocna bywa metoda tzw. żółtych pojemników. Dzięki ich wystawieniu na pole, możemy ocenić, jaka jest liczebność szkodnika, a także jakie zagrożenie się z nim wiąże.

Do środków pomocnych w zwalczaniu szkodników należą środki owadobójcze, insekcydy.

Jak wykluczyć chwasty w rzepaku?

Chawsty są zagrożeniem dla każdej hodowli roślin, w tym również rzepaku. W tym przypadku również bardzo istotne jest monitorowanie naszej uprawy. Pozwoli to szybko oszacować z jakim rodzajem chwastu oraz jaka jest skala zjawiska. Odpowiednio szybkie zastosowanie środków herbicydowych pozwoli na wyeliminowanie ryzyka zniszczenia plantacji. Do wyboru  w tym zakresie mamy zarówno preparaty stosowane doglebowo, jak i nalistnie. Wybór zależy od wielu czynników, szczególnie rodzaju gleby, uprawy, a także zagrażających jej chwastom.

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności specjaliści wskazują, na próbę zastosowania odpowiednich metod agrotechniki. W przypadku, gdy jednak charakter zagrożenia wymaga bardziej radykalnych działań, to przed użyciem chemicznych środków ochrony roślin należy zapoznać się z zaleceniami producenta.

O środki ochrony roślin zapytaj naszych doradców.

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ