Jakie wsparcie dla rolników w ramach PROW oraz WPR w 2023 roku?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 wydłużono o dwa lata. Między innymi ze względu na pandemię Covid-19. W najbliższym czasie uruchomionych zostanie w związku z tym kilka naborów. Dzięki nim, rolnik może zrealizować inwestycje w oparciu o pozostałe do wykorzystania środki z Unii Europejskiej. Należy przy tym podkreślić, że jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ w tym roku rusza również nabór wniosków w ramach nowej perspektywy, czyli Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027.

wpr_krowy

Rozwój małych gospodarstw 2023 (WPR)

Pierwszy, warty uwagi program – realizowany w ramach Planu Strategicznego WPR – to „Wsparcie na rozwój Małych Gospodarstw 2023”. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw. Pozwoli na to wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych bądź przetworzonych przez nie produktów rolnych. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, orientacyjny limit środków przeznaczonych na ten rodzaj interwencji wynosi 468 mln złotych. Nabór odbędzie się od 30 sierpnia do 29 września 2023 roku.

Wsparcie ma obejmować działania związane m.in. z produkcją oraz przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, rolniczym handlem detalicznym. Także sprzedażą oraz dostawami bezpośrednimi. W ramy tej interwencji wpisują się takie inwestycje związane z prowadzeniem produkcji rolnej, jak:

 • budowa, remont, modernizacja i wyposażenie budynków bądź budowli;
 • zakup nowych maszyn lub urządzeń;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
wpr_t5s_obora

Dofinansowania nie można natomiast wykorzystać na zakup ziemi i zwierząt, ani środków do produkcji rolnej.

Do skorzystania ze wsparcia uprawnione są gospodarstwa, których wartość ekonomiczna nie przekroczyła 25 tys. euro. Ponadto w momencie składania wniosku należy wykazać się udokumentowanym przychodem z działalności rolniczej, na określonym, minimalnym poziomie. Przedłożyć należy również fakturę w kwocie 5 tys. złotych brutto za sprzedaż.

Premia dla młodych rolników (WPR)

Kolejnym z instrumentów pomocowych jest program premii dla młodego rolnika. To również wsparcie w ramach WPR. Jego celem jest zachęcenie młodych osób do pozostania na wsi i podjęcia działalności rolniczej, co ma się przełożyć na poprawę sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, orientacyjny, łączny limit przeznaczony na ten rodzaj interwencji ma wynosić 811 mln złotych, a wnioski można składać od 30 sierpnia, do 29 września 2023 roku.  

Wsparcie udzielane jest w formie jednorazowego dofinansowania w wysokości 200 tys. złotych, wypłacanego w dwóch ratach. Środki mogą być przeznaczone na:

 • zakup maszyn rolniczych;
 • pokrycie kosztów związanych z zakupem ziemi, przy czym ziemia nie może być zakupiona od rodziców;
 • modernizację bądź budowę budynków inwentarskich;
 • inne potrzeby związane z gospodarstwem rolnym.
wpr_T5s

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby fizyczne w wieku od 18 do 40 lat, które rozpoczynają prowadzenie działalności rolniczej lub też prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące. Dodatkowy warunek dotyczy również obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji lub konieczności ich uzyskania w przeciągu 3 lat od momentu wypłaty pierwszej raty wsparcia.

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D – zakup ciągników i maszyn

Omawiając możliwość związane ze wsparciem dla gospodarstw rolnych należy też wspomnieć o dofinansowaniu, które można uzyskać jeszcze w ramach PROW na lata 2014-2020. Dokładnie chodzi tu o poddziałanie 4.1, czyli wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D).

Nabór ruszył 5 czerwca 2023 i potrwa do 5 lipca 2023 roku.

W tym obszarze zrealizować można inwestycje związane z:

 • budową, rozbudową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli przeznaczonych do produkcji rolnej;
 • zakupem wyposażenia do produkcji rolnej;
 • zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych.
wpr_t5s_zielonki

Wsparcie na poszczególne inwestycje przyznaje się w wysokości limitu, który wynosi odpowiednio 600 tys. złotych lub 250 tys. złotych. Limity te nie łączą się a dofinansowanie obejmuje operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowanych jest wyższa, niż 50 tys. złotych. Kolejność udzielania pomocy uzależniona została od sumy punktów przyznanych na podstawie określonych w przepisach kryteriów. 

Kwota 600 tys. złotych przewidziana jest dla inwestycji związanych bezpośrednio z bezpośrednio:

 • z budową, modernizacją budynków inwentarskich;
 • adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie,
 • budową bądź modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Kwota ta obejmuje również wyposażenie wspomnianych budynków.

wpr_obora

Niższa suma wsparcia – wynosząca 250 tys. złotych – może być natomiast przeznaczona na inne inwestycje wpisujące się w zakres tego projektu. W ramach takiej operacji można więc uzyskać dofinansowanie na m.in. na zakup sprzętu rolniczego. Przykładem wykorzystania wsparcia w tym obszarze, może być zakup maszyn rolniczych, gdzie jednak należy pamiętać o obowiązującym systemie punktowym premiującym określone ich rodzaje.

Na co zwrócić uwagę, przy składaniu wniosku?

Planując złożenie wniosku o wsparcie z tego programu, warto zwrócić uwagę m.in. na nowe rozrzutniki z aplikatorami.

dofinansowanie_wóz_10000

Istotne są też ciągniki, które powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej działalności. W tym przypadku wyjątkowo uniwersalną opcją – która znajduje uzasadnienie w wielu gospodarstwach rolnych, sadowniczych i ogrodniczych – mogą być ciągniki Boomer od New Holland. Jest to najmniejsza seria traktorów rolniczych tego producenta, o mocy wynoszącej – w zależności od modelu – od 24 do 57 KM oraz zestawie nowoczesnych rozwiązań zwiększających zarówno komfort, jak i wydajność pracy.

W_sadzie_Boomer_1

Podsumowując warto skorzystać z szerokiego pakietu pomocy unijnej. I to tej przyznawanej zarówno w ramach starej, prolongowanej perspektywy, jak też nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Należy przy tym podkreślić, że w naszym artykule zaprezentowaliśmy jedynie zarys możliwości w tym zakresie. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w aktach prawnych i oficjalnych dokumentach dostępnych na stronach rządowych oraz u doradców. 

Oferty na ciągniki i maszyny

Szukasz ciągnika lub maszyny rolniczej, która spełni Twoje oczekiwania oraz będzie kwalifikowała się do programu wsparcia?

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy przedstawią ofertę najlepiej dopasowaną do potrzeb Twojego gospodarstwa.

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ