Kombajn CH7.70 New Holland – jakość i wydajność!

Kombajn CH7.70 New Holland to całkowicie nowa koncepcja maszyny żniwnej.

Marka New Holland ma już wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn rolniczych. Stale dopasowuje je do oczekiwań i wymogów klientów. Wytwarzane kombajny charakteryzują się wydajnością wyznaczającą standardy, zarówno w segmencie kombajnów rotorowych, jak i konwencjonalnych.

W roku 2020 włoski producent zaprezentował całkowicie nową koncepcję kombajnu – Crossover Harvesting – CH7.70, co istotne wyprodukowany w fabryce w Płocku!

Na czym polega nowa koncepcja?

Maszyna ta została zaprojektowana z myślą o rolnikach i usługodawcach, którzy pracują na wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych. Kombajny te, jak wszystkie modele New Holland, cechuje wysoka jakość i wydajność oraz bardzo komfortowe środowisko pracy operatora.

Model CH7.70 łączy technologię separacji ziarna Twin RotorTM z wydajną technologią bębna młócącego o dużej średnicy, wykorzystywaną dotychczas w kombajnach konwencjonalnych.

Wyposażenie kombajnu CH7.70

Sercem maszyny jest silnik Cursor 9 o mocy 374 KM. Silnik ten jest odpowiednio mocny i wydajny, aby zapewnić płynną i ekonomiczną pracę. Dlatego właśnie nowy CH gwarantuje przyszłym użytkownikom najwyższą w klasie efektywność, jakość ziarna i słomy nawet przy zbiorze wielu upraw.
Zastosowana technologia pozwala osiągnąć o 25% lepszą wydajność w porównaniu do modeli New Holland z segmentu średnich kombajnów konwencjonalnych.
Maszyny serii CH wyposażone są w największy w swojej klasie bęben młócący o średnicy 600 mm i wzmocnionej konstrukcji. Za kontrolę prędkości bębna odpowiada regulowany z kabiny, wysokowydajny wariator o zupełnie nowej konstrukcji. Zapewnia to idealnie dopasowaną prędkość bębna do uprawy oraz warunków jakie panują na polu.
System Crossover Harvesting stanowi 21-calowy układ Twin RotorTM o długości 3,45 m. Zapewnia on największy obszar separacji w tym segmencie, wynoszący ok. 2,9 m2.

Rotory w tych modelach przesuwają materiał żniwny sprawnie na całej długości, co ulepsza proces separacji. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch prędkości obrotowych rotorów w zależności od uprawy.

W kombajnie można stosować zespoły żniwne VarifeedTM o szerokości do 9,15 m, jak również ich najnowszą wersję o szer. 8,53 m, którą stworzono specjalnie pod kątem nowego modelu.
Jedną z głównych cech tych hederów jest wysuwana w zakresie 575 mm listwa nożowa, której położenie można regulować z kabiny, zapewniając optymalne ustawienie w każdych warunkach.

Trzykaskadowy układ czyszczący Triple-CleanTM

Trzykaskadowy układ czyszczący Triple-CleanTM oferowany jest w standardzie i zwiększa wydajność układu czyszczącego nawet o 15%.
Proste i innowacyjne rozwiązanie usprawnia czyszczenie za pomocą specjalnej kaskady pośrodku podsiewacza, gdzie dodatkowy strumień powietrza usuwa duże ilości plew i krótkiej słomy przed sitami głównymi. Potrójna kaskada gwarantuje stałą, wysoką jakość czyszczenia nawet, gdy maszyna jest obciążona. Dolny przenośnik ślimakowy ma podwójną spiralę. Dzięki temu szybciej przenosi ziarno do zbiornika a to z kolei zwiększa przepustowość układu.
Znany już z wcześniejszych modeli układ Opti-ThreshTM ułatwia dostosowanie parametrów omłotu do warunków jakie panują na polu i dojrzałości uprawy. Proces odbywa się poprzez prostą zmianę położenia tylnej sekcji klepiska. W pozycji zamkniętej kąt opasania klepiska wynosi 121 stopni. Gdy górna, umocowana na zawiasach część zostanie odsunięta od bębna, omłot jest mniej dynamiczny, a słoma lepszej jakości.

W tych modelach zastosowano także układ Opti-FanTM, który dostosowuje przepływ powietrza do nachylenia wzdłużnego kombajnu. W momencie podjazdu maszyny pod górkę układ instynktownie redukuje prędkość wentylatora, co zapobiega utracie cennych ziaren z tylnej części kombajnu. A gdy maszyna zjeżdża z pagórka wentylator zwiększa prędkość, aby zapobiec kumulacji ziaren na sitach. Standardowe klepiska sekcyjne ułatwiają obsługę i skracają czas przezbrojenia kombajnu przy zmianie uprawy. Podczas przechodzenia z jednej uprawy na kolejną wystarczy wybrać odpowiednie klepiska i wymienić dolne sekcje – wszystko bez demontowania przenośnika pochyłego.

Zbiornik na ziarno i kabina operatora

Kolejnym ważnym elementem nowej serii kombajnów jest ogromny zbiornik na ziarnoduża prędkość rozładunku – 100 l/sekundę. Przenośnik rozładunkowy o długości 6,4 m nadaje się do współpracy ze współczesnymi wysokowydajnymi przyczepami. Kombajny wyposażone są w wygodne, przestronne i klimatyzowane kabiny, w których operator nie odczuwa ciężaru pracy nawet po całym dniu.

Automatyczny system poziomowania

Nowa seria kombajnów CH jest dostępna także w wersji Laterale z automatycznym systemem poziomowania, który kompensuje boczne pochylenie na stokach do 18% i dzięki temu pozwala utrzymać wysoką wydajność przy pracy na pagórkowatym terenie.
Jest uzupełnieniem standardowo stosowanych systemów TripleClean i SmartSieve, co zapewnia optymalny efekt czyszczenia ziarna przy pracy na nierównym terenie.

Dlaczego warto wybrać kombajn Crossover Harvesting?

Nowy kombajn Crossover Harvesting marki New Holland łączy w sobie zalety technologii TwinRotorTM oraz kombajnów tradycyjnych, zapewniając najwyższą wydajność w połączeniu z ziarnem i słomą wysokiej jakości. Najlepszy w klasie system czyszczenia z trzema kaskadami zapewnia o 15% lepszą wydajność w każdym terenie. Model CH został zaprojektowany specjalnie z myślą o profesjonalnych rolnikach i firmach
usługowych
, którym potrzebny jest kombajn zapewniający najwyższą wydajność w każdych warunkach oraz niskie koszty eksploatacji maszyny. Seria CH wzbogaca ofertę marki New Holland o nowy segment kombajnów, pozycjonowany pomiędzy kombajnami konwencjonalnymi średniej mocy i flagowymi modelami rotorowymi. Ta unikatowa koncepcja Crossover Harvesting sięga po najlepsze elementy wiedzy i doświadczania marki New Holland w produkcji maszyn rolniczych, a w efekcie tworzy nową serię kombajnów, która zapewnia ich użytkownikom lepszą wydajność, jakość i większe oszczędności.

Jesteś zainteresowany takim kombajnem?

Zostaw nam swój telefon, oddzwonimy z ofertą.

  Pokaż szczegółowe informacje

  ZAMKNIJ INFORMACJE

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

  W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Rolserwis” S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Sierpeckiej 10, 09-402 Płock wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000054293, NIP: 7740004990, REGON: 004739819.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 24 262 50 63, adresem e-mail: iod@rolserwis.pl lub pisemnie za pośrednictwem danych teleadresowych.
  3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@rolserwis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz umówienia się na indywidualny pokaz maszyn, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, zapisu na pokazy maszyn, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:
  8. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  9. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
  10. Posiadają Państwo, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:
  11. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  13. przenoszenia danych;
  14. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody;
  15. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  16. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych, poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  17. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 20 RODO oraz nie będą podlegały profilowaniu.

  Zobacz również...

  ZAMKNIJ