Koniec zerowej stawki VAT na nawozy i środki ochrony roślin – jakie to niesie konsekwencje dla rolników?

Opracowana przez Polski rząd tarcza inflacyjna, przewidywała zastosowanie szeregu preferencyjnych stawek podatku od towarów i usług – w tym nawet stawki 0%. Było to precedensowe rozwiązanie, mające na celu zmniejszyć poziom inflacji, poprzez ochronę konsumentów przed dynamicznie rosnącymi cenami. W nowym roku kończy się jednak okres obowiązywania obniżonych stawek VAT na niektóre produkty. Dotyczy to przede wszystkim gazu ziemnego, paliw silnikowych oraz nawozów i środków ochrony roślin. Zdaniem polskiego rządu jest to wynikiem sprzeciwu Komisji Europejskiej. W naszym artykule przedstawimy tło tej sytuacji oraz konsekwencje dla polskich rolników.

VAT_kasa_fiskalna

Dlaczego zdecydowano się na obniżenie stawek VAT?

Obniżki stawek VAT były jednym z elementów walki rządu z rosnącą inflacją. Miały one na celu niedopuszczenie do tzw. spirali inflacyjnej. W jej efekcie rosnące ceny produktów służących do wytwarzania innych dóbr i usług, prowadzą do dalszego wzrostu cen. Dlatego więc, poza zastosowaniem zerowej stawki VAT na produkty spożywcze, zadecydowano również o obniżce podatku od wartości dodanej również dla:

  • paliw silnikowych (do 8%);
  • energii elektrycznej i cieplnej (do 8%);
  • nawozów i środków ochrony roślin (do 0%);
  • gazu ziemnego (do 0%).

Przyjęte w lutym obniżki, zostaną przedłużone do końca roku.

VAT_podatki

Dlaczego Komisja Europejska wyraziła sprzeciw?

Unia Europejska jest organizacją o silnym nacechowaniu gospodarczym, a jednym z kluczowych aspektów integracji są kwestie związane z regulacjami podatku VAT. W tym zakresie przyjęte zostały pewne standardy – mające na celu ochronę obrotu gospodarczego w różnych państwach członkowskich. Zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej, zerowa stawka VAT może zostać zastosowana względem produktów zaspokajających podstawowe potrzeby ludności – jak przykładowo żywność. Tym samym w tą definicję nie wpisuje się gaz ziemny, ani nawozy, na które stawka podatku od nowego roku wzrośnie.

Komisja miała również zastrzeżenia wobec stosowania stawki 8% VAT, na paliwa do silników samochodowych. W tym przypadku uznano bowiem, że przepisy precyzują, iż nie może zostać zastosowana żadna, nawet czasowa obniżka podatku VAT.

Warto podkreślić, że za uzasadnieniem decyzji Komisji stoją przepisy, które weszły w życie w kwietniu 2022 roku i jednomyślnie zostały zaakceptowane przez Radę (w której udział mają wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska).

Rolnicy ryczałtowi poniosą koszty zwiększenia stawki podatku?

W kontekście rezygnacji obniżki podatku VAT na gaz ziemny, paliwa oraz nawozy, część rolników oraz przedsiębiorców może spodziewać się zwiększenia kosztów prowadzonej działalności. Najbardziej poszkodowaną grupą w tym zakresie będą tzw. rolnicy ryczałtowi, korzystający ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku. Kolejną grupę stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie są czynnymi płatnikami podatku VAT. Podniesienie stawek będzie miało również wpływ na kieszenie konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej, ani rolniczej. W tym przypadku, zobowiązani są oni do zapłaty pełnej kwoty brutto za dany towar, bez możliwości odliczenia – zwiększonego od nowego roku – podatku naliczonego.

W nieco lepszej sytuacji znajdują się rolnicy, którzy zdecydowali się na tzw. VAT ogólny. Znaczenie ma dla nich bowiem cena netto danego towaru, a VAT może podlegać pełnemu, bądź (w niektórych przypadkach) częściowemu odliczeniu. Warto jednak mieć na uwadze, iż sam fakt rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust.1. pkt 3 niesie ze sobą określone obowiązki, zarówno podatkowe, jak i ewidencyjne. W efekcie nie zawsze będzie to korzystna dla wszystkich forma rozliczenia.

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego i mają możliwość odliczenia podatku VAT, również mogą ponieść pewne koszty. Warto jednak pamiętać, iż zmiany dotkną ich przede wszystkim w zakresie niektórych towarów, gdzie w myśl przepisów nie zawsze istnieje możliwość 100% odliczenia podatku naliczonego. Ma miejsce np. w przypadku paliwa zakupionego do samochodów osobowych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Skorzystaj z ostatniego miesiąca obowiązywania zerowej stawki VAT na środki ochrony roślin!

Podwyżka stawek podatku od towarów i usług sprawi, że cześć produktów niemal automatycznie zdrożeje. Dlatego warto wykorzystać ostatnie tygodnie obowiązywania zerowej stawki i zaopatrzyć się w nawozy oraz środki ochrony roślin. Jakie produkty mogą okazać się dobrą inwestycją? To oczywiście zależy od prowadzonej uprawy.

Kompleksowy nawóz wieloskładnikowy o wysokiej koncentracji to Polidap. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Zboża ozime i jare, rzepak, kukurydzę, okopowe, na użytki zielone. Również w uprawie warzyw i w sadownictwie. Szczególnie polecany jest na gleby ubogie w fosfor. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime.

Dobrym wyborem z pewnością będzie Polifoska  6 – preparat wpływający na rozwój korzenia zbóż ozimych. To kompleksowy nawóz organiczny, przeznaczony przede wszystkim do stosowania przedsiewnego. Jednak możliwe jest również jego użycie wiosną, pogłównie na oziminy. Polifoska 6 jest szczególnie zalecana w przypadku upraw na glebach ubogich w potas.

Kolejnym środkiem, który warto wziąć pod uwagę planując zakupy, jest Saletrosan 26, który pobudza wegetacje rzepaku. Jest to środek, który szczególnie polecamy do wiosennego, pogłównego nawożenia rzepaku. Warto jednak zaznaczyć, iż może być stosowany również w innych uprawach. Takich jak zboża ozime i jare, kukurydza, czy rośliny przemysłowe. 

Pulrea to kolejny środek, który może stanowić dobry wybór pod żyto hybrydowe i kukurydzę. Stosować można go na wszystkich rodzajach gleb, poza tymi o silnych odczynach kwasowych i zasadowych, a także świeżo zawapnowanych.

Następnym, wartym uwagi środkiem jest Pulan. To nawóz uniwersalny do stosowania przedsiewnego i pogłównego. Można użyć go od początku marca, na wszystkie uprawy ozime. Pobudza rośliny do dynamicznego wzrostu. Podobnie skuteczne są nawozy RSM produkowane przez Grupę Azoty. To wysokoskoncentrowane nawozy w formie płynnej, które działają szybko i przez długi czas.

Odpowiednie stosowanie nawozów i środków ochrony roślin

Niezależnie od rodzaju środka ochrony roślin lub nawozu, który wybierzemy – warto pamiętać, by stosować je odpowiedzialnie. I oczywiście zgodnie z zaleceniami producenta. Niewłaściwe użycie tego typu preparatów może bowiem prowadzić do dalekoidących szkód dla uprawy.

Podsumowując należy zatem stwierdzić, że nadchodzący rok ponownie przyniesie podwyżki cen. Zarówno surowców energetycznych i paliw, jak i środków ochrony roślin i nawozów. Nie będzie to więc łatwy czas dla wielu rolników. Dobrym sposobem może być zatem uzupełnienie zapasów i zrobienie zakupów jeszcze przed końcem roku. Wykorzystać należy czas, gdy obowiązują obniżone stawki podatku VAT. 

W celu złożenia zamówienia skontaktuj się z naszym działem nawozów

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ