Nowość – uprawa Pasowa z Kuhn Striger

Technologia Strip Till 

Strip-till w Polsce nazywany uprawą pasową to nowe rozwiązanie uprawy uproszczonej, które dotarło do nas z USA. W Europie jeszcze nie spopularyzowana technologia mająca niewielki, bo kilkuprocentowy udział, powoli przybiera na znaczeniu.

Przy tradycyjnej orce, warstwy gleby są głęboko zmieszane, a resztki roślin bez dostępu powietrza nie rozkładają się. Przykładowo: burak nie znosi słomy – gdy korzeń dochodzi do słomy lub innych przeszkód w postaci zwięźlejszej gleby, przestaje rosnąć w dół i zaczyna się rozkrzewiać. Z kolei w technologii Strip-Till, unikamy mieszania warstw gleby – jest ona jedynie spulchniona, poprzez poruszenie specjalnie ukształtowanymi elementami roboczymi. Resztki organiczne nie przedostają się w głębsze warstwy ziemi. Dodatkowo podsiew fosforu, na głębokości około 15-20 cm (przypominamy, że fosfor słabo przemieszcza się w glebie) powoduje, że roślina otrzymuje składniki mineralne w kolejnych fazach wzrostu. W uprawie pasowej buraki cukrowe mają optymalne warunki do rozwoju, przez co mają korzeń palowy, wydłużony i gładki, bez zbędnych rozgałęzień – kształt najbardziej pożądany przez cukrownie.

W zależności od typu upraw rozróżniamy kilka koncepcji Strip-till.

Dla uprawy w szerokich międzyrzędziach np. kukurydzy, buraków, rzepaku technologia przewiduje uprawę pasów  z uwzględnieniem nawożenia za pierwszym przejazdem i siewem za drugim. Łączy się to z dużą rozbieżnością czasową zabiegów, co pozwala osuszyć i ogrzać się glebie i ma niebagatelne znaczenie dla przyspieszenia terminu siewu i startu rozwoju roślin. W tym roku może okazać się to koniecznością. Bardzo przydatnym w takiej sytuacji stają się systemy GPS, które zapewnią nam powrót do miejsc wcześniej uprawionych.

Inną koncepcją jest jednoczesna uprawa, podsiew nawozów oraz wysiew nasion plonu głównego. W takim przypadku wykorzystuje się skomplikowane maszyny, które w czasie jednego przejazdu wykonują wszystkie czynności. Zestaw składający się ze zbiornika nawozowego, ciągnika, agregatu oraz na końcu siewnika punktowego, ma długość kilkunastu metrów, a ich zapotrzebowanie na moc jest bardzo wysokie. Zastosowanie tej technologii na polu niewielkiej powierzchni jest kłopotliwe, dlatego kieruje się ją do dużych gospodarstw, które dysponują ciągnikiem około 300 KM, oraz specjalistycznym zestawem maszyn.

Dlaczego uprawa pasowa jest korzystna?

oszczędza paliwo
ogranicza parowanie wody
zwiększa odporność na zagęszczenie
poprawia aktywność biologiczną gleby.

Uprawa pasowa Kuhn Striger

Pierwsze maszyny Striger pojawiły się na polach 10 lat temu. Obecnie nadszedł czas na zaprezentowanie nowej generacji tych agregatów, w których wprowadzono wiele zmian w stosunku do poprzedniej odsłony.

STRIGER to kultywator przygotowujący glebę do siewu pasowego roślin (np. kukurydzy, buraków cukrowych, słonecznika, rzepaku). Sekcja uprawowa składa się z kroju talerzowego, talerzowego oczyszczacza bruzdy, wąskiego zęba, falistych talerzy i koła dogniatającego.

W nowych Strigerach duży nacisk położono na uproszczenie regulacji poszczególnych części maszyny. Każda sekcja robocza jest zainstalowana na układzie trapezowym z dwoma kołami podporowymi, co pozwala na indywidualne dostosowanie położenia w zależności od ukształtowania terenu. System trapezowy oraz koła dogniatające są regulowane hydraulicznie z kabiny ciągnika. Z kolei zamontowane na trapezie, talerzowe oczyszczacze rzędu są regulowane wyskalowaną dźwignią wyprowadzoną ponad maszynę, w celu dostosowania do warunków glebowych i ilości resztek roślinnych. Ich konstrukcja ma ponadto zapobiegać owijaniu się resztek roślin wokół tarcz.

Dodatkowo talerze ograniczające wyrzucanie gleby poza uprawiany rząd gleby mogą być regulowane w różnych płaszczyznach, tzn. przesunięcie w kierunku jazdy, przesunięcie boczne, kąt roboczy, głębokość robocza oraz nacisk na glebę. Taki zakres regulacji ma zagwarantować, że pas gleby zostanie dokładnie uprawiony i odseparowany od międzyrzędzi.

Maszyna zapewnia wysoką wydajność pracy oraz zredukowanie do minimum uprawianej powierzchni (w przypadku kukurydzy o 80%), co umożliwia dużą oszczędność. Wykonywanie uprawy gleby, bez zagregowanego siewnika zapewnia bardzo dużą elastyczność pracy. Siew jest wykonywany konwencjonalnym siewnikiem punktowym. Stopień przygotowania pasa gleby do siewu w tej technologii jest taki sam, jak w przypadku tradycyjnej uprawy gleby- tzn. kółko dogniatające zagęszcza i wyrównuje powierzchnię przed siewnikiem punktowym

Jeżeli rozwiązanie wydaje Ci się interesujące, skorzystaj z usług świadczonych przez Rolserwis wykorzystujących maszynę Striger KUHN!

Zobacz również...

ZAMKNIJ