Nowy harmonogram naborów PROW 2020

To już szósty rok wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego łączny budżet wynosi ok. 58,8 mld zł. Od początku trwania 5 stycznia 2020 r. złożono ponad 4,5 mln wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ok. 49,5 mld zł, natomiast liczba zawartych umów i wydanych decyzji to 3,8 mln na kwotę ok. 36,4 mld zł.

Rozpoczynamy kolejny rok współpracy rolników z Agencją, aktywne działanie rozpocznie się już w pierwszym kwartale, oznacza to:

  • nabory wniosków na rozwój gospodarstw rolnych (inwestycje nawadniające oraz inwestycje dotyczące racjonalizacji produkcji)  np. poprzez zakup maszyn i urządzeń.
  • Kontynuację działań premiowych (na rzecz młodych rolników, restrukturyzację małych gospodarstw oraz premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej).

W drugiej połowie roku ponownie ruszy program na rzecz rozwoju usług rolniczych, tworzenie grup i organizacji producentów czy też przetwórstwo w ramach RHD.

Podobnie jak w poprzednich latach, wraz z kampanią naborów wniosków o płatności bezpośrednie (15 marca – 15 maja), w ramach PROW 2014-2020 aplikować będzie można o wsparcie na działania obszarowe (ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, działania leśne).

arimr

Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie ARiMR ->  HARMONOGRAM

Zobacz również...

ZAMKNIJ