Pokaz maszyn UNIA Demo Tour

Dlaczego powinieneś być z nami 12 kwietnia 2023 na pokazie?

Zapraszamy na pokaz maszyn UNIA Demo Tour, który odbędzie się 12 kwietnia 2023 roku, w miejscowości Strzelce koło Kutna (woj. łódzkie, powiat kutnowski), od godziny 10.00

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia zaprezentujemy maszyny marki Unia Group aż w czterech kategoriach:

 • technika uprawy: CROSS S3, KOS PREMIUM 3, ARES XM 5, ARES L 3 DRIVE
 • technika siewu: POZNANIAK 510/3 + ARES L DRIVE, FENIX T 1000/3
 • nawożenie mineralne: RCW 60 H,
 • ochrona: opryskiwacz EGRET 3021
Pokazy_Unia_Demo_Tour_Kos_premiumPokazy_Unia_Demo_Tour_Ares_L_DrivePokazy_Unia_Demo_Tour_Egret

Podczas pokazów czekają na Was oferty specjalne, w trakcie konkursy z niespodziankami i poczęstunek.

Po pierwsze pokazy demo tour to idealny czas do poznania nowinek technicznych i wymiany poglądów. Po drugie oraz przede wszystkim, jest to czas spotkania ze specjalistami od technologii maszynowych i rolniczych.

Z kolei dobór maszyn podczas pokazu oraz zaplecze dostępne w trakcie wydarzenia, m.in. namioty cateringu, strefa rozmów, strefa testów, gwarantują atrakcyjne pokazy i dużą dawkę wiedzy.

Dlatego właśnie liczymy na twoją obecność!

Pokaz i udział w nim jest bezpłatny.

Udział w naszym pokazie jest bezpłatny, ale ilość miejsc jest ograniczona. W związku z tym zachęcamy do zapisania się już dziś!

Zapisz się już dziś!

Zostaw nam swój adres e-mail i telefon,

wkrótce skontaktujemy się z Tobą.  Pokaż szczegółowe informacje

  ZAMKNIJ INFORMACJE

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

  W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Rolserwis” S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Sierpeckiej 10, 09-402 Płock wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000054293, NIP: 7740004990, REGON: 004739819.

  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 24 262 50 63, adresem e-mail: iod@rolserwis.pl lub pisemnie za pośrednictwem danych teleadresowych.

  3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@rolserwis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz umówienia się na indywidualny kontakt w sppawie maszyn, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, zapisu na mailing, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.

  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.

  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

  8. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

  9. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

  10. Posiadają Państwo, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:

  11. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  13. przenoszenia danych;

  14. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody;

  15. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  16. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  17. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 20 RODO oraz nie będą podlegały profilowaniu.

  18. Więcej informacji na https://rolserwis.pl/rodo-rolserwis/

  Pokazy_UNIA DEMO_TOUR

  A jeśli macie do nas inne pytania, to zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami ds. ciągników i maszyn rolniczych.

  Informacje, zdjęcia i relacje z wydarzenia będą publikowane na naszym profilu na Facebooku. Dlatego też zachęcamy do obserwowania nas na bieżąco:

  Zobacz również...

  ZAMKNIJ