Pokazy polowe 2023

Pokazy polowe – sprawdź jak pracują najlepsze maszyny rolnicze!

Pokazy polowe to najlepsza okazja, aby przekonać się w praktyce jak pracują kombajny, ciągniki, prasy i maszyny rolnicze.

Podczas wydarzeń, które organizujemy na polach możecie poznać najnowsze rozwiązania, które pomagają rolnikom zwiększyć efektywność i wydajność. W związku z tym przyczyniają się bezpośrednio do oszczędności kosztów i zwiększają zyski z prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Najbliższe planowane przez nas pokazy polowe, odbędą się drugiej połowie sierpnia 2023 roku na siewie rzepaku.

nasiona_rzepak_pokazy_polowe

Podczas tych pokazów będziecie mogli poznać uniwersalne, precyzyjne i ekologiczne maszyny Mzuri, które stanowią odpowiedź na obecne i przyszłe wyzwania w branży rolnej.

Pokazy polowe – system uprawy pasowej.

System uprawy pasowej w technologii MZURI Pro-til zapewnia gwarantuje optymalne środowisko do wzrostu i plonowania roślin. Polega on na uprawie tylko wąskich pasów gleby, w których wysiewane są nasiona i nawóz. Z kolei resztki pożniwne pozostają w nieuprawionych międzyrzędziach. Dzięki temu zatrzymujemy wodę oraz chronimy materię ograniczną. Tym samym poprawiamy strukturę, żyzność oraz produkcyjność gleby.

Technologia jednego przejazdu – tym mianem możemy nazwa pracę agregatem Mzuri. Oznacza to, że podczas jednego przejazdu maszyny nie tylko uprawiamy pasy roli, ale możemy wysiewać nasiona rośliny uprawnej, nawozy mineralne a także aplikować mikrogranulaty, niektóre środki ochorny roślin lub też nasiona międzyplonu.

Właśnie taką technologię zaprezentujemy Wam na tegorocznym siewie rzepaku.

Pokazy_polowe_Mzuri

Ochrona roślin uprawnych – ultra precyzyjny opryskiwacz ARA.

Zabiegi związane z ochroną uprawy rzepaku to kolejne planowane przez nas pokazy polowe. Zabiegi ochronne wykonamy przy użyciu ultra precyzyjnego opryskiwacza ARA firmy Ecorobotix. Dzięki ultra wysokiej precyzji oprysku roślina po roślinie, opryskiwacz ARA pozwala zmniejszyć zużycie środków ochrony roślin nawet do 95%!

Informacje o terminach i miejscach pokazów.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco będziemy informować o datach i lokalizacjach pokazów polowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY POKAZAMI POLOWYMI?

Zostaw swój numer telefonu – poinformujemy Cię o zbliżających się wydarzeniach!

  Pokaż szczegółowe informacje

  ZAMKNIJ INFORMACJE

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

  W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Rolserwis” S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Sierpeckiej 10, 09-402 Płock wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000054293, NIP: 7740004990, REGON: 004739819.

  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 24 262 50 63, adresem e-mail: iod@rolserwis.pl lub pisemnie za pośrednictwem danych teleadresowych.

  3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@rolserwis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz umówienia się na indywidualny pokaz maszyn, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, zapisu na pokazy maszyn, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.

  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. Dane osobowe mogą być również w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.

  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

  8. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

  9. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

  10. Posiadają Państwo, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:

  11. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  13. przenoszenia danych;

  14. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody;

  15. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  16. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  17. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 20 RODO oraz nie będą podlegały profilowaniu.

  18. Więcej informacji na https://rolserwis.pl/rodo-rolserwis/

  Pokazy_polowe_4

  Jeśli szukasz aktualnie kombajnu, ciągnika lub maszyny towarzyszącej zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami ds. sprzedaży maszyn rolniczych.

  Zobacz podobne...

  ZAMKNIJ