PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Wykorzystanie pieniędzy dostępnych z PROW przebiega bardzo wolno, zwłaszcza jeśli chodzi o zrealizowanie płatności. Program założony na lata 2014-2020 przekroczył już połowę okresu obowiązywania, ale wydawanie pieniędzy jest nadal bardzo oszczędne.
Do 30 czerwca 2017 roku zrealizowano płatności na 12,44% limitu, zawarto umowy lub wydano decyzje na 29,60% limitu, a złożono wnioski na 43,49% limitu.

Wszystkie płatności zrealizowano na kwotę 1 692 915 402,57 euro, czyli 7 285 667 718,76 zł.

Limit środków dostępnych z PROW 2014-2020 to 13 612 211 428 euro (57 129 814 719,98 zł).

Najwyższe kwoty wypłacono dotychczas na:

– Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – 370 316 980,45 euro – 27,10% limitu

– Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami – 605 541 224,39 euro – 30,53% limitu.

Ponadto pieniądze z dostępnej puli aktualnego programu wydano dotąd w największym stopniu na (płatności zrealizowane, w nawiasie procent wykorzystanego limitu):

  1. Renty strukturalne (60,72 proc.)
  2. Rolnictwo ekologiczne (21,19 proc.)
  3. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (13,82 proc.)
  4. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (11,03 proc.)
  5. Premie dla młodych rolników (10,66 proc.)
  6. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (9,55 proc.)
  7. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (7,60 proc.)

Z tytułu „Modernizacji gospodarstw rolnych” zrealizowano płatności na 0,80% dostępnego limitu (19 896 320,56 euro, czyli 84 568 266,45 zł), zawarto umowy na 21,51% dostępnego limitu, złożono wnioski na 65,40% limitu. Zrealizowano płatności dla 516 beneficjentów.

Dla porównania: po czterech latach realizacji poprzedniego PROW, w zbiorczym sprawozdaniu okresowym z realizacji PROW 2007-2013 sporządzonym na koniec roku 2010 podano, że zrealizowano płatności ze środków publicznych na kwotę 19 801 456 026,52 zł.

Tylko na „Modernizację gospodarstw rolnych” wydano wówczas ze środków publicznych 3 434 802 935,17 zł, zrealizowano płatności dla 26 447 beneficjentów.

Limit środków dostępnych na „Modernizację” to obecnie 10 441 475 119,71 zł, w poprzednim PROW dostępne środki na to działanie były nieco niższe, choć poprzedni budżet całego PROW był o 4 mld euro większy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków w trzecim naborze wniosków na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z PROW na lata 2014-2020. Liczba starających się o 100 tys. zł premii młodych rolników jest znacznie większa niż w dwóch poprzednich edycjach.

O premię z PROW 2014-2020 stara się rekordowa liczba 4 766 młodych rolników i rolniczek. Dla porównania w pierwszym naborze z obecnego PROW, przeprowadzonego w 2015 roku, do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, a w 2016 roku o premię starało się 3 606 osób.

To oznacza, że łącznie w tych trzech naborach złożono 11 685 wniosków. Tym samym po rozpatrzeniu i rozdysponowaniu tegorocznych wniosków ARiMR wykorzysta ok. 38% wszystkich pieniędzy dostępnych na ten cel w ramach PROW na lata 2014-2020, ponieważ pieniędzy w całej perspektywie finansowej wystarczy na ok 30 400 wniosków.

13 lipca br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało kolejną aktualizację Harmonogramu naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Kolejne nabory wniosków na programy pozwalające rolnikom na zakup nowych maszyn przewidywane są w następujących terminach:

  1. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar d – I kwartał 2018 r.,
  2. Premie dla młodych rolników – I kwartał 2018 r.,
  3. Restrukturyzacja małych gospodarstw – I kwartał 2018 r.,

Wszystkie osoby, które znalazły się na listach agencyjnych oraz wszystkich Państwa, którzy planujecie wziąć udział w kolejnych naborach w ramach PROW 2014-2020 już dzisiaj zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Rolserwis S.A., którzy pomogą Państwu w: doborze maszyny odpowiedniej do potrzeb i możliwości gospodarstwa, – udzielą merytorycznego wsparcia zarówno przy składaniu wniosku jak i po zakwalifikowaniu Państwa wniosku do udziału w programie pomocy, – udzielą informacji o aktualnych finansowaniach fabrycznych, głównych producentów maszyn: New Holland, KUHN, UNIA, Krukowiak, Wielton, Metaltech. Serdecznie zapraszamy do Rolserwis S.A. w Płocku, Kaliszu, Kutnie i Osięcinach.

autor artykułu: Monika z ciągnika 😉

Zobacz również...

ZAMKNIJ