PROW w 2019

Co nowego w PROW?

W bieżącym roku pojawi się kilka ciekawych programów wsparcia rolnictwa wraz z istotnymi zmianami, takimi jak nowy zakres wsparcia

  • inwestycyjnego na rzecz przeciwdziałania suszy,
  • wprowadzenie preferencji w sektorze produkcji pasz, bazujących na surowcach genetycznie niemodyfikowanych,
  • podniesienie wysokości wsparcia dla młodych rolników, osób zaczynających działalność pozarolniczą, grupom producentów i spółkom wodnym
  • zwiększenie wsparcia w działaniach obszarowych na zalesianie, rolnictwo zrównoważone, ekologiczne, ONW na obszarach górskich i podgórskich z minimalną obsadą zwierząt,
  • uproszczenie formy pomocy udzielanej na ogrodzenie chlewni, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania ASF.
A jak będzie wyglądał tegoroczny harmonogram?
prow2019

Ważne jest również to, że propozycje zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący PROW i zostały przesłane w grudniu 2018 r. do KE, która pod koniec stycznia 2019 r. powinna przedstawić swoje stanowisko. Oto kilka koncepcji:

Pierwszy pakiet zmian dotyczy działań reagujących na susze. Proponowane jest rozszerzenie obecnego zakresu wsparcia w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych o inwestycje mające na celu zapobieganie skutkom suszy, poprzez zastosowanie nowoczesnych instalacji nawadniających, ujęć wody. – Rolnicy będą mogli otrzymać maksymalnie 100 tyś. zł na tego typu operacje.

Jednorazowa premia dla młodych rolników będzie podniesiona do 150 tysięcy zł, również z tytułu pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich można będzie otrzymać do 150 tyś zł w przypadku samozatrudnienia oraz 200 tys. zł przy zatrudnieniu jednej osoby, a 250 tyś zł przy zatrudnieniu 2 osób.

Uproszczenia w Inwestycjach zapobiegającym zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w związku z ASF dotyczyć mają budowy ogrodzeń gospodarstw utrzymujących świnie. Pomoc będzie przyznawana w formie ryczałtu.

Przetwórstwo i marketing ma być zmodyfikowane o preferencje dla operacji realizowanych przez sektor produkcji pasz, który będzie bazował na surowcach niemodyfikowanych genetycznie.

W przypadku Modernizacji Gospodarstw rolnych zwiększyć ma się dolny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej gospodarstwa z 10 tysięcy do 13 tysięcy euro ze względu na małą liczbę wnioskujących małych gospodarstw (4%).
WAŻNE – Mimo, że w tym roku będzie uruchomiony tylko obszar a, b i c, to w ramach niego będzie można kupić maszyny i urządzenia rolnicze – podkreślił minister Zarudzki.

W ramach działań restrukturyzacja małych gospodarstw też możemy spodziewać się zmian – zniesiony zostanie wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez określony czas przed złożeniem wniosku, pojawią się preferencje w ramach kryteriów wyboru dla obór, które podlegają ubezpieczeniu. Ponadto podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, ale przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro w docelowym okresie o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej.

NATURA 2000 W tym typie operacji wprowadzone będzie dodatkowe kryterium wyboru, które ma ułatwić dostęp do środków rolnikom, którzy zrealizowali działania, które mają sprzyjać zachowaniu walorów przyrodniczych.

Do 31 grudnia 2018 r przekazano na konta beneficjentów 16,5 mld zł, co stanowi 28% puli środków – mówił minister Zarudzki. Głównymi założeniami i celem nowego budżetu PROW ma być zwiększenie konkurencyjności rolników na rynku europejskim, ale z jednoczesnym uwzględnieniem środowiska i klimatu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dobrze poradziła sobie z sytuacją w minionym roku. Środki trafiały do rolników w miarę płynnie – mówił z kolei Minister Ardanowski.

Zobacz również...

ZAMKNIJ