Regulatory wzrostu  w uprawie – jak działają i kiedy je stosować?

Regulatory wzrostu – ich stosowanie jest ważnym elementem techniki uprawowej. Środków tych używa się zarówno na plantacjach zbóż, jak też w sadownictwie i ogrodnictwie. Wszędzie tam wspierają prawidłowy wzrost i rozwój roślin, pozwalając uzyskać parametry najlepsze dla zdrowego i obfitego plonu.

Regulatory wzrostu rzepak

Niewłaściwe użycie regulatorów wzrostu może również stanowić zagrożenie dla roślin, dlatego też ważne jest to, by poznać zasady działania oraz stosowania tych środków.

Do czego służą i jak działają regulatory wzrostu?

Regulacja pokroju roślin może mieć odmienne cele w różnych rodzajach upraw. W przypadku plantacji zbóż zabieg ten ma za zadanie przede wszystkim zapobiegać zjawisku wylegania. Jest to efekt trwałego pochylenia łanu zbóż, który może prowadzić do:

 • zmniejszenia efektywności fotosyntezy;
 • nierównomiernego dojrzewania roślin;
 • silniejszego porastania chwastami;
 • zwiększenia podatności rośliny oraz ziarna na choroby;
 • obniżenie jakości ziarna.

Samo wyleganie może być natomiast spowodowane czynnikami genetycznymi i agrotechnicznymi, jak również trudnymi warunkami pogodowymi, czy patogenami. Im wcześniej nastąpi zjawisko wylegania, tym większe może mieć ono przełożenie na spadek plonu.

Jednym ze sposobów na walkę z tym zagrożeniem – poza agrotechniką w postaci odpowiedniej gęstości siewu oraz strategią nawożenia – są właśnie regulatory wzrostu, określane też jako retardanty. Są to środki mające na celu zmianę pokroju rośliny i usztywnienia jej źdźbła, w wyniku czego zwiększa się jej wytrzymałość. Za najbardziej pożądany efekt w przypadku zbóż uważa się skrócenie odcinka pomiędzy węzłem krzewienia, a międzywęźlem. Odpowiednie użycie regulatorów może też korzystnie wpływać na wytrzymałość rośliny na suszę.

Regulatory wzrostu młode zboże

Takie efekty możliwe są dzięki substancjom czynnym zawartym w tego typu preparatach. Do tych najpopularniejszych należą m.in.:

 • chlorek chloromekwatu (CCC) – pozwalający na hamowanie wzrostu i usztywnianie źdźbła;
 • chlorek mepikwatu – substancja regulująca wysokość roślin i wzmacniająca podstawę źdźbła, która skraca międzywęźla i zwiększa liczbę źdźbeł kłosonośnych;
 • etafon – substancja wpływająca na usztywnienie i skrócenie źdźbeł.

W praktyce często bazuje się na mieszankach kilku substancji czynnych, co pozwala uzyskać wyższą efektywność preparatu.

Kiedy stosować regulatory wzrostu?

O finalnym sukcesie zabiegu decyduje nie tylko skład użytego preparatu, lecz także termin jego realizacji i warunki pogodowe.

W uprawach zbóż termin regulacji pokroju uzależniony jest od kilku aspektów, w tym momentu wysiewu oraz zawartej w preparacie substancji czynnej. Podstawowym okresem na zastosowanie retardantów jest końcowa faza krzewienia oraz początkowy moment strzelania w źdźbło. Często jest to faza pierwszego kolanka, podczas której rośliny zmieniają pokrój, ich pędy zaczynają się prostować i przybywa na nich liści.

Regulatory wzrostu sad

Może się jednak zdarzyć, że konieczne będzie powtórzenie zabiegu, mające na celu wzmocnienie dokłosia. Ma to miejsce najczęściej w przypadku odmian podatnych na wyleganie lub gdy praktykowane jest intensywne nawożenie azotem. Konieczność drugiej regulacji zdarza się z reguły w przypadku jęczmienia lub pszenicy, a jej termin przypada na fazę liścia flagowego.

Podobnie, jak w przypadku wielu innych preparatów, również podczas stosowania regulatorów wzrostu można zauważyć korelacje między temperaturą otoczenia i wilgotnością, a skutecznością zabiegu. Duże znaczenie w tym zakresie ma rodzaj użytej substancji czynnej, jednak najczęściej temperatura powietrza powinna być nie niższa niż 8°C i nie wyższa, niż 25°C. Za najbardziej optymalny uważa się z reguły przedział 10-15°C. Tego rodzaju środków nie powinno się też używać na chwile przed przymrozkami oraz bezpośrednio po nich.

Ważne jest też to, by retardanty stosować odpowiednio wcześnie, w warunkach optymalnej wilgotności gleby. Ich aplikacja w fazie strzelania źdźbło, gdy ziemia jest wysuszona może bowiem spowodować stres u roślin, co będzie szczególnie dotkliwe na słabszych glebach. Zastosowanie ich w tej fazie może także wpłynąć na prawidłową transmisję wody i asymilatów w roślinie.

Regulacji nie należy też przeprowadzać na silnie zachwaszczonych plantacjach, ponieważ nadmierne skrócenie źdźbeł może przyczynić się do poprawy warunku rozwoju chwastów. Trzeba też unikać wykonywania tego zabiegu w trakcie wietrznej pogody, gdyż stwarza to ryzyko zniesienia oprysku na sąsiednie stanowiska uprawowe.

Regulatory wzrostu – polecane preparaty.

Windsar 250 EC

 • regulator wzrostu i rozwoju roślin
 • stosowany do regulowania łanu zbóż ozimych i jarych
 • dawkowanie: 0,4-0,6l/ha

Środek stosowany w celu zapobiegania wyleganiu w uprawach: pszenicy ozimej, przenżyta i jęczmienia ozimego, żyta, jęczmienia jarego i owsa.

Moddus® 250 EC

 • regulator wzrostu i rozwoju roślin
 • stosowany do regulowania łanu zbóż ozimych i jarych
 • dawkowanie: 0,4-0,6l/ha

Środek stosowany w celu zapobiegania wyleganiu w uprawach: pszenicy ozimej, przenżyta i jęczmienia ozimego, żyta, jęczmienia jarego i owsa.

DOVVO 375 SC 

Preparat łączący w sobie funkcje fungicydu i regulatora wzrostu. Produkt można stosować zarówno jesienią (w fazie 4-6 liści) jak i wiosną.

Produkt polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego oraz w uprawach małoobszarowych rzepak jary, rzepik, len, konopie, gorczyca i mak.

Regulatory wzrostu w innych uprawach

Tak jak wspomniano we wstępie, regulatory wzrostu stosuje również w innych uprawach, m.in. w sadownictwie. Ich użycie – o ile jest uzasadnione i poprawnie przeprowadzone – pozwala na obfite zbiory, redukując tym samym wpływ anomalii pogodowych.

Zastosowanie tego rodzaju środków wpływa m.in. na regulacje owocowania i jakość owoców. Realizowane jest to przykładowo poprzez zahamowanie wzrostu wegetatywnego i stymulację do wzrostu generatywnego, czyli zawiązywania pąków. Do innych efektów zabiegu regulacji w sadownictwie zalicza się też m.in. poprawę kształtu roślin, zwiększenie ich średnicy, czy redukcję ordzawień.

Podsumowując, regulatory wzrostu to ważne narzędzie w rękach rolników i sadowników, pozwalające wyeliminować zagrożenia, których nie zwalczy się za pomocą herbicydów, fungicydów, czy insektycydów. Należy jednak pamiętać, że ich stosowanie bezpośrednio ingeruje w sposób rozwoju roślin. Dlatego też przed użyciem retardantów warto dobrze zastanowić się nad zasadnością takiego zabiegu oraz ostrożnie dobrać właściwy regulator.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Środki ochrony roślin mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie oraz – w przypadku środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych  – osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 340 z późn. zm.), w tym osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ