Rzepak ozimy, jaki jest koszt uprawy?

Rzepak ozimy – uprawa krok po kroku.

Rzepak ozimy jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych w Polsce, zajmując pozycję lidera wśród roślin oleistych. Jego uprawa wiąże się z szeregiem wyzwań, ale przy odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu może przynieść satysfakcjonujące plony i zyski. Niniejszy artykuł stanowi kompleksowy przewodnik dla ekspertów, omawiając kluczowe aspekty uprawy rzepaku, od wyboru nasion po zbiór.

Rzepak jest uprawą, która wymaga uwagi hodowcy przez cały okres wegetacyjny. Wystarczy krótki okres nieuwagi, który może skutkować mniejszym plonem. Bardzo ważny jest jesienny zabieg skracania, z uwagi na wydłużenie okresu wegetacji, spowodowane zmianami klimatu.

Wybór nasion – fundament udanej uprawy

Pierwszym i kluczowym krokiem w uprawie rzepaku jest wybór odpowiednich nasion. Należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak:

 • Odmiana: Dostępnych jest wiele odmian rzepaku, różniących się m.in. odpornością na choroby, szkodniki i warunki pogodowe, potencjałem plonowania, terminem kwitnienia i zawartością oleju. Wybór odmiany powinien być dostosowany do lokalnych warunków agrotechnicznych i celów produkcyjnych.
 • Jakość nasion: Należy kupować nasiona od sprawdzonych dostawców, posiadające certyfikat jakości. Nasiona powinny być wolne od zanieczyszczeń i chorób, o wysokiej zdolności kiełkowania.
rzepak

Przykładowe ceny nasion rzepaku na 1 ha w 2024 roku wahają się od 1500 do 2500 zł, w zależności od odmiany i jakości.

Agrotechnika – uprawa krok po kroku

Uprawa rzepaku wymaga starannej pielęgnacji i ochrony przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Poniżej przedstawiono schemat kluczowych zabiegów agrotechnicznych:

T0 (przedsiew):

 • Przygotowanie gleby: orka, uprawa, wałowanie.
 • Nawożenie: stosowanie odpowiednich dawek nawozów mineralnych i organicznych, w zależności od zasobności gleby i potrzeb pokarmowych odmiany.
 • Siew: optymalny termin siewu przypada na koniec sierpnia lub początek września. Norma wysiewu: 3-4 kg/ha.

T1 (jesień):

 • Monitoring: regularne obserwacje plantacji w celu wykrycia szkodników, chorób i chwastów.
 • Zwalczanie chwastów: stosowanie herbicydów zgodnie z zaleceniami.
 • Nawożenie: jesienne dokarmianie azotem.
 • Regulacja wzrostu: w przypadku nadmiernego rozwoju roślin można zastosować regulatory wzrostu.

T2 (wiosna):

 • Nawożenie: stosowanie dawek azotu i innych niezbędnych makro- i mikroelementów.
 • Zwalczanie szkodników i chorób: stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin zgodnie z programem ochrony.
 • Pielęgnacja: usuwanie chwastów ręcznie lub mechanicznie.

Preparaty i odżywki – klucz do wysokich plonów

Oprócz tradycyjnego nawożenia mineralnego, w uprawie rzepaku można stosować również preparaty biostymulacyjne i odżywki, które wspomagają wzrost i rozwój roślin oraz poprawiają ich odporność na stresy. Wybór preparatów powinien być dostosowany do fazy rozwojowej rzepaku i jego aktualnych potrzeb.

rzepak

Przykładowe preparaty i odżywki stosowane w rzepaku:

 • Biostymulatory: zawierające kwasy humusowe, aminokwasy i ekstrakty roślinne. Przykłady: Naturalny Plon, Soler R, Nanogro aqua
 • Nawozy dolistne : dostarczające makro- i mikroelementów w łatwo przyswajalnej formie. Przykłady: ADOB mikro rzepak, adob bor, NPK foliar , BASFOLIAR EXTRA 36 1
 • Preparaty grzybobójcze i fungicydowe: chroniące rośliny przed chorobami grzybowymi. Przykłady: Caryx 240 SL, DOVVO 375 SC , TOPREX 375 SC , MICOSAR
 • Insektycydy: zwalczające szkodniki owadzie. Przykłady:INAZUMA 130 WG, SILVANTO ENERGY, KAISO 050 EG, DECIS MEGA 50 EW

Należy stosować preparaty zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając uwagę na dawkowanie i termin stosowania.

Jesteś zainteresowany zakupem? Zadzwoń do naszych doradców:

Schemat nawożenia rzepaku:

Jesień:

 • Nawożenie fosforowo-potasowe: stosowanie odpowiednich dawek fosforu i potasu w zależności od zasobności gleby.
 • Nawożenie azotowe: jesienne dokarmianie azotem w celu wsparcia rozwoju systemu korzeniowego.

Wiosna:

 • Nawożenie azotowe: stosowanie dawek azotu w zależności od fazy rozwojowej rzepaku i jego potrzeb pokarmowych.
 • Mikroelementowe: dokarmianie mikroelementami, takimi jak bor, mangan, molibden i cynk.
 • Biostymulacja: stosowanie biostymulatorów w celu poprawy kondycji roślin i zwiększenia odporności na stresy.

Dodatkowe uwagi:

 • W przypadku stwierdzenia niedoborów składników pokarmowych, należy zastosować odpowiednie nawozy uzupełniające.
 • Należy regularnie monitorować stan plantacji i reagować na pojawiające się objawy niedoborów lub nadmiarów składników pokarmowych.
 • Stosowanie nawożenia i odżywek w połączeniu z innymi elementami agrotechniki, takimi jak odpowiedni dobór odmiany, siew i pielęgnacja, pozwala na osiąganie wysokich plonów rzepaku o dobrej jakości.

Pamiętaj, że powyższe informacje stanowią jedynie ogólne zalecenia. Dokładne dawki nawozów i terminy ich stosowania powinny być dostosowane do konkretnych warunków glebowo-klimatycznych i potrzeb odmiany.

rzepak

Plonowanie rzepaku na przestrzeni lat

Plonowanie rzepaku w Polsce wykazuje tendencję wzrostową. W ostatnich latach średni plon nasion rzepaku wynosi około 4,5 t/ha. Na wzrost plonów wpływ mają m.in.:

 • Wprowadzanie nowych, wysoko plonujących odmian.
 • Stosowanie nowoczesnych technologii uprawy.
 • Poprawa warunków agrotechnicznych.

Należy jednak pamiętać, że plony rzepaku mogą być znacząco zróżnicowane w zależności od roku i warunków pogodowych. Susza, nadmierne opady, czy też silne mrozy w okresie zimowym mogą negatywnie wpływać na plonowanie.

Wyzwania i perspektywy w uprawie rzepaku

Uprawa rzepaku wiąże się z szeregiem wyzwań, takich jak:

 • Szkodniki i choroby: Rzepak jest atakowany przez wiele szkodników i chorób, które mogą powodować znaczne straty w plonach.
 • Chwasty: Chwasty stanowią dużą konkurencję dla rzepaku o wodę, składniki pokarmowe i światło słoneczne.
 • Zmiany klimatyczne: Zmiany klimatu, takie jak susze i ekstremalne zjawiska pogodowe, mogą negatywnie wpływać na uprawę rzepaku.

Pomimo wyzwań, uprawa rzepaku jest opłacalną inwestycją. Perspektywy rozwoju tej uprawy są dobre, ze względu na rosnący popyt na olej rzepakowy, zarówno na rynku spożywczym, jak i biopaliwowym.

Uwaga: Należy stosować preparaty zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając uwagę na dawkowanie i termin stosowania.

Oprócz wyżej wymienionych wyzwań, w uprawie rzepaku mogą wystąpić również inne problemy, takie jak problemy z kiełkowaniem, niedobory składników pokarmowych, czy też uszkodzenia mechaniczne. Ważne jest, aby na bieżąco monitorować plantację i reagować na pojawiające się problemy.

Pomimo wyzwań, uprawa rzepaku jest opłacalną inwestycją. Perspektywy rozwoju tej uprawy są dobre, ze względu na rosnący popyt na olej rzepakowy, zarówno na rynku spożywczym, jak i biopaliwowym.

Koszty uprawy rzepaku – o czym należy pamiętać?

Rozpoczęcie uprawy rzepaku wiąże się z poniesieniem szeregu kosztów, które należy wziąć pod uwagę w kalkulacji opłacalności. Poniżej przedstawiono listę najważniejszych kategorii kosztów:

1. Materiał siewny:

 • Cena nasion zależy od wybranej odmiany, jej jakości i renomy producenta. W 2024 roku ceny nasion rzepaku na 1 ha wahają się od 1500 do 2500 zł.

2. Nawożenie:

 • Koszty nawożenia uzależnione są od rodzaju stosowanych nawozów, ich dawek i cen rynkowych. Należy wziąć pod uwagę nawożenie mineralne (fosforowe, potasowe, azotowe), a także mikronawożenie i stosowanie biostymulatorów. Szacunkowy koszt nawożenia 1 ha rzepaku to około 1000-1500 zł.

3. Ochrona roślin:

 • W skład tej kategorii wchodzą koszty środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów, herbicydów) oraz usług zwalczania szkodników i chorób. Koszty ochrony roślin 1 ha rzepaku mogą się wahać od 500 do 1000 zł.

4. Uprawa gleby i siew:

 • Obejmuje to koszty orki, uprawy, wałowania, siewu oraz prac pielęgnacyjnych, takich jak odchwaszczanie. Szacunkowy koszt uprawy gleby i siewu 1 ha rzepaku to około 500-800 zł.

5. Usługi:

 • W zależności od posiadanego sprzętu rolniczego, mogą pojawić się koszty usług związanych z pracami polowymi, np. omłotem rzepaku, orką, siewem.

6. Ubezpieczenie:

 • Ubezpieczenie uprawy chroni przed stratami finansowymi spowodowanymi nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak susza, gradobicie, powodzie, czy też szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Koszt ubezpieczenia 1 ha rzepaku jest różny, w zależności od zakresu zdarzeń ujętych w polisie.

7. Pozostałe koszty:

 • Należy również wziąć pod uwagę inne koszty, takie jak amortyzacja maszyn i urządzeń, koszty paliwa, opłaty dzierżawne (w przypadku gruntów dzierżawionych), podatki i inne opłaty urzędowe.

Łączne koszty uprawy 1 ha rzepaku w Polsce w 2024 roku można oszacować na około 4000-6000 zł. Należy jednak pamiętać, że rzeczywiste koszty mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: region uprawy, stosowane technologie, ceny środków produkcji, a także plony i ceny uzyskane za produkt finalny.

Powyższe zestawienie stanowi jedynie orientację. Dokładne kalkulacje kosztów uprawy rzepaku należy przeprowadzić indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne warunki i założenia.

Rzepak podsumowanie

Uprawa rzepaku wymaga wiedzy, doświadczenia i starannej pielęgnacji. Stosowanie odpowiednich odmian, nowoczesnych technologii uprawy i środków ochrony roślin pozwala na osiąganie wysokich plonów i zysków.

Niniejszy artykuł stanowi jedynie podstawowy przewodnik. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uprawy rzepaku, należy sięgnąć do fachowej literatury i skorzystać z porad doświadczonych agronomów.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Środki ochrony roślin mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie oraz – w przypadku środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych  – osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 340 z późn. zm.), w tym osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ