Zabiegi T1 w Pszenicy: Kluczowa Faza Ochrony Roślin

Zabiegi T1 w uprawach pszenicy są jednym z kluczowych momentów w sezonie wegetacyjnym, gdy rośliny są narażone na różne zagrożenia, głównie ze strony chorób grzybowych. Zastosowanie właściwych środków ochrony roślin w tym czasie może mieć istotny wpływ na plonowanie i jakość zbiorów. W niniejszym artykule eksperckim omówimy znaczenie zabiegów T1 w pszenicy, przedstawimy terminy ich stosowania oraz zalety świadomego używania środków ochrony roślin.

Zabiegi T1 rzędy pszenicy

Znaczenie Zabiegów T1 w Pszenicy

Zabiegi T1, zwane również zabiegami przeciwgrzybiczymi, są wykonywane w fazie wzrostu pszenicy. Zazwyczaj około 3-4 tygodni po wschodach, gdy rośliny osiągną około 2-4 liści. Jest to kluczowy moment, ponieważ w tym czasie pszenica staje się bardziej podatna na różne choroby grzybowe. Między innymi na: mączniak prawdziwy, rdza brunatna czy septorioza liści.

Jakie straty?

Straty wynikające z grzyba w pszenicy mogą być znaczące i mają istotny wpływ na plonowanie oraz jakość zbiorów. Poniżej przedstawiam kilka statystyk związanych ze stratami spowodowanymi przez różne rodzaje grzybów w pszenicy:

 • Mączniak prawdziwy (Blumeria graminis f.sp. tritici):
  • Straty plonu mogą sięgać od 10% do nawet 40%, w zależności od warunków pogodowych i stopnia zaawansowania infekcji.
  • Dodatkowo, zakażenie mączniakiem prawdziwym może prowadzić do obniżenia jakości ziarna poprzez zmniejszenie zawartości białka i nasion plonu. A także na pogorszenie parametrów technologicznych.
 • Rdza brunatna (Puccinia recondita f.sp. tritici):
  • Straty plonu związane z rdzą brunatną mogą wynosić od 5% do 20%, a w niektórych przypadkach nawet więcej.
  • Ponadto, rdza brunatna może znacząco osłabić rośliny, prowadząc do przedwczesnego opadania liści i ograniczenia fotosyntezy.
 • Septorioza liści (Septoria tritici i Septoria nodorum):
  • Straty plonu związane z septoriozą liści mogą sięgać od 5% do 30%.
  • Zakażenie septoriozą liści może prowadzić do zwiększonej wrażliwości na inne stresy środowiskowe, takie jak susza lub niedobór składników odżywczych.
 • Fuzarioza (Fusarium spp.):
  • Fuzarioza może spowodować poważne straty plonu, oszacowane nawet na 10-20%.
  • Dodatkowo, zakażenie fuzariozą może prowadzić do występowania mykotoksyn w ziarnie. Ma to negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt, a także może utrudniać przechowywanie i przetwarzanie zbiorów.
Zabiegi T1 ziarno

Warto zauważyć, że te statystyki są przybliżone i mogą się różnić w zależności od regionu, warunków pogodowych, odmiany pszenicy oraz praktyk uprawowych. Ważne jest, aby monitorować swoje pola regularnie i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze oraz interwencyjne. Tylko dzięki temu ograniczymy straty związane z grzybami w pszenicy.

Terminy Stosowania Zabiegów Przeciwgrzybiczych dla pszenicy jarej

Faza wzrostuTerminSkładnik aktywnyDziałanieDodatkowe czynnikiKorzyści
Przed wschodamiWiosna, tuż przed wschodamiAzoksystrobina, CzyrioksynaAzoksystrobina: Hamuje rozwój patogenów poprzez blokowanie oddychania komórkowego. – Czyrioksyna: Działa jako inhibitor syntezy steroli, uniemożliwiając rozwój grzybów.Monitorowanie warunków atmosferycznych i roślinności, aby określić optymalny moment zabiegu.– Zapobieganie pierwszym zakażeniom mączniaka prawdziwego.
Po wschodachWiosna, po wschodach, około 2-4 liściTebukonazol, PiraklostrobinaTebukonazol: Blokuje syntezę składników ściany komórkowej, prowadząc do śmierci grzybów. Piraklostrobina: Hamuje oddychanie mitochondrialne grzybów.Ocena stanu rozwoju roślin i ewentualnych objawów chorób grzybowych.– Kontynuacja ochrony przed mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną i innymi chorobami liści.
Przed kłoszeniemWiosna, przed kłoszeniemTebukonazol, Prochloraz, FosetylTebukonazol: Działa na procesy biosyntezy ergosterolu, niezbędnego do utrzymania integralności błony komórkowej grzybów. – Prochloraz: Blokuje syntezę steroli, prowadząc do zaburzeń w funkcjonowaniu błon komórkowych grzybów. – Fosetyl: Wykazuje działanie systemiczne, stymulując aktywność odpornościową roślin przeciwko patogenom.Ocena rozwoju roślin, faz rozwoju kłosów i potencjalnego zagrożenia chorobami kłosków.– Zapewnienie ochrony przed chorobami grzybowymi w kluczowym okresie kłoszenia.
Zabiegi T1 kłosy

Zabiegi T1 jakie środki ochrony roślin do ochrony przed grzybem?

Gotowe i kompletne rozwiazanie fungicydowe na pierwszy zabieg wiosenny, które możemy zastosować w pszenicy ozimej, jarej, jęczmieniu ozimym i jarym a także pszenżycie i życie to Turbo Pak.

Turbo Pak to zestaw dwóch produktów: Tern® 750 EC oraz Plexeo® 60 EC. Pakiet zapewnia skuteczną ochronę fungicydową dzięki połaczeniu składników o dwóch różnych mechanizmach działania. Rozwiązanie Turbo Pak kompleksowo zwalcza i ogranicza występowanie groźnych chorób grzybowych podczas pierwszych zabiegów wiosennych T1. Dostępny jest w dwóch wersjach: na 2,5 oraz 12,5 ha:

Zalety Świadomego Stosowania Środków Ochrony Roślin

Zwiększenie Plonu: 

 • Świadome stosowanie środków ochrony roślin może zapobiec chorobom grzybowym, co przekłada się na wyższy plon i lepszą jakość ziarna.

Ochrona Inwestycji: 

 • Inwestycja w środki ochrony roślin na odpowiednim etapie wzrostu pszenicy chroni inwestycję w uprawę, minimalizując straty związane z utratą plonu.

Zachowanie Zrównoważonego Środowiska: 

 • Środki ochrony roślin mogą być dobrze dobrane, aby zminimalizować wpływ na środowisko, na przykład poprzez wybór produktów o mniejszej toksyczności dla organizmów.

Zapobieganie Rezystancji: 

 • Świadome stosowanie różnych grup chemicznych środków ochrony roślin zapobiega wystąpieniu oporności grzybów na środki chemiczne.

Zabiegi T1 wnioski:

Zabiegi T1 w pszenicy są kluczowym elementem zapobiegania chorobom grzybowym i zwiększania plonu. Wybór odpowiednich środków ochrony roślin oraz ich świadome zastosowanie nie tylko chroni uprawę, ale także wpływa na zrównoważone rolnictwo oraz efektywność produkcji. Dlatego należy zadbać o odpowiednie planowanie i przestrzeganie zaleceń dotyczących zabiegów T1, aby zapewnić zdrowy wzrost i obfite plony pszenicy.

Zabiegi T1 ziarna

Dodatkowo, warto dodać, że terminy stosowania mogą się różnić w zależności od regionu i warunków klimatycznych, dlatego zawsze warto skonsultować się z lokalnymi doradcami rolniczymi bądź specjalistami ds. ochrony roślin. 

Powyższy wpis ma charakter informacyjny i nie stanowi porady rolniczej. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin. Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków zalecamy konsultację z wykwalifikowanym specjalistą ds. ochrony roślin.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Środki ochrony roślin mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie oraz – w przypadku środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych  – osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 340 z późn. zm.), w tym osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ