Kiedy kosić?

Żniwa w Polsce: Kiedy ruszają, co kosi się najwcześniej i jak wyglądały na przestrzeni lat?

Żniwa to okres intensywnych prac polowych, zwieńczający roczny cykl uprawy zbóż. W Polsce żniwa trwają zwykle od 15 czerwca do 15 sierpnia, jednak dokładny termin ich rozpoczęcia i zakończenia zależy od wielu czynników, takich jak pogoda, region kraju i rodzaj uprawianych zbóż.

Kiedy ruszają żniwa w różnych regionach Polski?

 • Polska Zachodnia i Południowa: Żniwa w tej części kraju ruszają zwykle najpierw, ze względu na wyższy rezym termiczny. Zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku, czyli tzw. małe żniwa, rozpoczynają się już w drugiej połowie czerwca. Zbiory pszenicy i żyta, czyli duże żniwa, następują w lipcu.
 • Polska Centralna: W tej części kraju żniwa ruszają nieco później, zwykle w pierwszych dniach lipca. Najpierw koszone są zboża ozime, a następnie jare.
 • Polska Wschodnia i Północna: Żniwa w tej części kraju rozpoczynają się najpóźniej, zwykle w drugiej połowie lipca. Wynika to z niższej temperatury powietrza i krótszego okresu wegetacyjnego.

Co kosi się najwcześniej?

Pierwsze koszone są zboża ozime, czyli te, które zostały wysiane jesienią i przezimowały na polu. Do zbóż ozimych należą m.in. jęczmień ozimy, pszenica ozimażyto. Zbiory tych zbóż, nazywane małymi żniwami, rozpoczynają się zwykle w drugiej połowie czerwca.

Następnie koszone są zboża jare, czyli te, które zostały wysiane wiosną. Do zbóż jarych należą m.in. pszenica jara, jęczmień jary, owieskukurydza. Zbiory tych zbóż, nazywane dużymi żniwami, następują w lipcu i sierpniu.

Jak co sypie?

ZbożeŚredni plon z ha (t/ha)Lata
Pszenica4,732021-2023
Kukurydza7,332021-2023
Jęczmień4,332021-2023
Żyto2,52021-2023
Owies3,132021-2023
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (https://stat.gov.pl/wyszukiwarka/?query=tag:plony)

Dodatkowe informacje:

 • W 2023 roku zanotowano rekordowe plony zbóż ogółem, które wyniosły 49,9 dt/ha.
 • Najwyższe średnie plony z hektara w tym okresie osiągnęła kukurydza (7,33 t/ha), a najniższe żyto (2,50 t/ha).
 • Produkcja zbóż w Polsce w 2023 roku wyniosła 35,8 mln ton, co oznacza wzrost o 0,5% w stosunku do roku 2022.

Jak żniwa wyglądały na przestrzeni lat?

W ostatnich latach obserwuje się przyspieszenie terminu rozpoczęcia żniw w Polsce. Wynika to m.in. ze zmian klimatu, które prowadzą do wzrostu temperatury powietrza i wydłużenia okresu wegetacyjnego. W rezultacie żniwa w niektórych regionach kraju mogą rozpoczynać się nawet o tydzień lub dwa tygodnie wcześniej niż w przeszłości.

Dodatkowo, w Polsce coraz częściej stosuje się nowoczesne technologie rolnicze, takie jak kombajny zbożowe z GPS, które umożliwiają szybsze i bardziej wydajne zbiory. Dzięki temu żniwa mogą być przeprowadzane w krótszym czasie.

Kiedy widać, że pora ciąć zboża?

Istnieje kilka czynników, które wskazują na to, że pora na koszenie:

 • Kolor słomy: Słoma powinna być żółta i sucha. Zielone zabarwienie słomy oznacza, że zboże jest jeszcze niedojrzałe i jego koszenie może prowadzić do strat w plonie.
 • Wilgotność ziarna: Wilgotność ziarna powinna wynosić około 14%. Zbyt wysoka wilgotność może utrudniać suszenie i przechowywanie ziarna, a także zwiększa ryzyko rozwoju pleśni.
 • Twardość ziarna: Ziarno powinno być twarde i nie powinno się gnieść pod naciskiem palca. Miękkie ziarno oznacza, że nie jest jeszcze w pełni dojrzałe.
 • Pozycja ziarna w kłosie: Ziarno powinno być mocno osadzone w kłosie i nie powinno się z niego wysypywać.

Ciekawostki o żniwach:

Dawne zwyczaje:

 • Przepióreczka się odzywa, idą, idą, polem żniwa: Dawniej śpiew przepióreczki był znakiem, że nadszedł czas żniw.
 • Pierwszy snop: Pierwszy snop żniw był często uroczyście zanoszony do domu i wieszany w honorowym miejscu. Miał on symbolizować obfitość i pomyślność w przyszłym roku.
 • Dożynki: Dożynki to święto plonów obchodzone po zakończeniu żniw. Z tej okazji organizowano festyny, śpiewano pieśni i tańczono.

Nowoczesne technologie:

 • Kombajny zbożowe z GPS: Kombajny te wyposażone są w systemy GPS, które umożliwiają im automatyczne sterowanie i koszenie zboża w równych rzędach. Dzięki temu praca jest bardziej wydajna i precyzyjna.
 • Drony: Drony mogą być wykorzystywane do monitorowania pól i oceny stanu zbóż. Pozwala to na identyfikację miejsc, które wymagają szczególnej uwagi, np. ze względu na nadmierne zachwaszczenie lub choroby.

Inne ciekawostki:

 • Największy kombajn zbożowy na świecie: Największym kombajnem zbożowym na świecie jest New Holland CR10.90, który został wyprodukowany w 2014 roku. Kombajn ten ma moc silnika 790 KM i szerokość hedera 12,2 m.
 • Pierwszy kombajn zbożowy: Pierwszy kombajn zbożowy został wynaleziony w 1835 roku przez Cyrusa McCormicka. Kombajn ten był napędzany koniem i mógł kosić około 1 hektara zboża na godzinę.
 • Żniwa w kosmosie: Naukowcy pracują nad technologiami, które umożliwią uprawę zbóż w kosmosie. Żniwa w kosmosie mogłyby zapewnić żywność astronautom podczas długich misji kosmicznych.

Znaczenie żniw:

Żniwa to ważny okres dla polskiego rolnictwa. Odpowiednie terminy zbiorów i właściwa technika koszenia mają kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokich plonów i dobrej jakości ziarna. Żniwa dostarczają również surowca do produkcji wielu ważnych produktów spożywczych, takich jak mąka, chleb, makarony i piwo.

Pamiętaj ROLSERWIES w sezonie żniwnym jest dla Was dostępny dłużej!

Zobacz podobne...

ZAMKNIJ