Młody Rolnik i Restrukturyzacja – nowe nabory!

150 tys. zł premii dla młodego rolnika i 60 tys. pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw.

Od 31 marca do 29 maja 2021 roku młodzi rolnicy i właściciele małych gospodarstw będą mogli składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.

Premia dla młodych rolników.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się młody rolnik, który:

 • w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub uzupełni je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • posiada gospodarstwo rolne o powierzchni min 1 ha,
 • posiada lub utworzy gospodarstwo o wielkości ekonomicznej, która mieści się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro,
 • rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • przedłoży biznesplan, który będzie dotyczył rozwoju gospodarstwa.

Powierzchnia użytków rolnych musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Jednocześnie maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Wnioski złożone w ramach tego naboru poddane zostaną ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Premia dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 80% – 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
 • II rata w wysokosci 20% – 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu, nie później niż do 31 sierpnia 2025 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami beneficjent musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Istotne jest, że co najmniej 70 proc. kwoty musi być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

O pomoc w ramach programu może ubiegać się rolnik, który:

 • posiada gospodarstwo o wielkości minimum 1 ha użytków rolnych,
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro

Wniosek o bezzwrotne wsparcie może złożyć rolnik, który jest ubezpieczony zarówno w KRUS-ie jak i w ZUS-ie.

Dofinansowanie na rozwój małego gospodarstwa w wysokości 60 tys. zł wypłacane będzie w 2 ratach:

 • I rata – 80% – 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata – 20% – 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Co ważne, co najmniej 80 proc. otrzymanej pomocy należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, właściwe ze względu na położenie gospodarstwa.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Przedstawicielami Handlowymi, którzy pomogą w doborze maszyn najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb!

Źródło: arimr.gov.pl

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Zobacz również...

ZAMKNIJ