Wiosenne dokarmianie zbóż mikroelementami

Nawożenie dolistne zbóż

Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na uzyskanie wysokich plonów o odpowiedniej jakości jest zaopatrzenie roślin w niezbędne do rozwoju i obfitego plonowania składniki pokarmowe.

Stosowany aktualnie system nawożenia jest często jednostronny. Obejmuje zaledwie kilka składników, nie uwzględnia natomiast potrzebnych mikroelementów. Dostarczanie składników pokarmowych poprzez nawożenie dolistne (przede wszystkim mikroelementów) daje dużo lepsze efekty niż nawożenie doglebowe. Mikroelementy, z wyjątkiem molibdenu, pobierane są przez rośliny z gleby tylko wówczas, gdy ziemia ma odczyn kwaśny.

Dla optymalnego wzrostu i rozwoju większości roślin uprawowych pH gleby powinno być utrzymywane na poziomie 6,2-7, stąd też pobieranie przez rośliny bezpośrednio z gleby składników pokarmowych takich jak: cynk, miedź, mangan, żelazo i bor jest utrudnione.

Zastosowanie dolistnego nawożenia roślin mikroelementami stanowi najszybszy i najefektywniejszy sposób dostarczenia mikroskładników. Wpływa tym samym na zwiększenie plonowania. Uzyskanie wysokiego i dobrej jakości plonu musi pozytywnie wpłynąć na wynik ekonomiczny gospodarstwa.

Wiosenne dokarmienie zbóż mikroelementami

W fazie rozwojowej zbóż, BBCH 25-29, to znaczy w okresie krzewienia kreuje się potencjalny plon zbóż w postaci ilości pędów i ziarniaków w każdym kłosie. W tej fazie niezbędne jest nawożenie dolistne miedzią i manganem.

W celu zapewnienia roślinom szerszej gamy mikroelementów oraz większej ilość magnezu polecamy stosowanie Basfoliaru 36 Extra. Na polach, na których mogą występować niedobory fosforu lub potasu nieodzownym jest uzupełnienie nawożenia doglebowego nawozem ADOB PK w dawce 10l/ha.  Na naszych polach coraz częściej spotykamy się z brakami siarki. Ten bardzo istotny dla roślin składnik plonotwórczy można doskonale uzupełnić nawozem ADOB Siarka.

Kiedy stosować zabiegi nawożenia dolistnego?

Optymalnym okresem zasilania zbóż nawozami dolistnymi jest czas od pełni krzewienia do fazy kłoszenia. W tych fazach zboża należy również chronić przed chorobami grzybowymi. Zabiegi te najlepiej wykonywać łącznie, stosując się do zasad o łącznym stosowaniu agrochemikaliów.

Bardzo istotnym w rozwoju zbóż jest okres wypełniania się kłosów. Tuż przed nim należy dostarczyć roślinom łatwo przyswajalnych składników pokarmowych w formie oprysku dolistnego np. Basfoliarem 36 Extra razem  z nawozem borowym.  Wykonanie tego zabiegu wpłynie na uzyskanie większej masy ziaren, poprawę parametrów jakościowych oraz lepsze zapylanie zbóż. W okresie kwitnienia pszenicy wraz z zabiegiem grzybobójczym przeciwko fuzariozom warto ponownie zastosować Basfoliar 36 Extra.

Uwaga zabiegu nie wolno wykonywać na pszenżycie i życie!

Magnez – objawy niedoboru

Zboża są roślinami wskaźnikowymi, ponieważ już we wczesnych fazach rozwoju można na nich obserwować typowe objawy braku magnezu. Główne oznaki niedoboru magnezu u zbóż  to występowanie na starszych liściach wzdłuż nerwów chlorotycznych plamek (marmurkowatość) i żółtego zabarwienie końcówek liści. W sytuacji znacznego niedoboru magnezu objawy zauważymy również na młodych liściach. Pierwsze objawy braku tego składnika można zaobserwować już na trzecim liściu zbóż.

Do dolistnego nawożenia zbóż sprawdzą się doskonale 5% roztwory siarczanu magnezu, ADOB Siarka lub Basfoliar 36 Extra.

Miedź – objawy niedoboru

Zboża są również najbardziej wrażliwe na niedobór miedzi.

Miedź jest mało ruchliwa i dlatego jej brakiem dotknięte są głównie młode liście, na których występują  zmiany w zabarwieniu (chloroza). Końcówki liści bieleją lub stają się szare, więdną oraz skręcają się Kłosy zbóż stają się płonne o białym zabarwieniu (choroba nowin). Spada  zawartość białka i aktywność pyłków kwiatowych, co prowadzi do spadku plonowania.

Według badań holenderskich plon ziarna zbóż wzrasta, aż do uzyskania zawartości miedzi w ziarnie w granicach 4 –5 mg/kg. Średnie zawartości miedzi w ziarnie zbóż uprawianych w Polsce są niższe i dlatego czynnik ten może ograniczać wysokość uzyskiwanych plonów. Ponieważ miedź bierze udział w syntezie lignin, zmniejsza tym samym podatność roślin na wyleganie. Rośliny z niedoborem tego mikroelementu są wiotkie, łamliwe i bardziej narażone na wyleganie.

Objawy niedoboru manganu

Niedobór manganu występuje najczęściej w glebach o odczynie zasadowym i obojętnym. W tym środowisku pobieranie manganu jest utrudnione (w przeciwieństwie do innych składników pokarmowych). Objawy braku manganu ukazują się na liściach zbóż w postaci nekrotycznych plamek na brzegach liści, które zlewają się i następuje przełamanie się liścia. Choroba ta nasila się w okresie suszy (sucha plamistość liści). Pierwsze jej objawy występują późno, najczęściej na liściu flagowym. Mangan należy więc stosować we wczesnych fazach rozwojowych zbóż.

Wymienione mikroelementy, takie jak mangan, miedź czy cynk mają bardzo istotny wpływ na poprawę wykorzystania i przetworzenia azotu. Dzięki temu możemy uzyskać plony o większej zawartości białka w nasionach i ziarnie.

Warto pamiętać, że IDHA to syntetyczny czynnik chelatujący opatentowany przez ADOB. Przyczynia się on do wysokiej przyswajalności mikroelementów dla roślin oraz szybko ulega biodegradacji w glebie, nie powodując jednocześnie uwolnienia metali ciężkich.

Po szczegóły oferty na nawozy dolistne ADOB zapraszamy do naszych Przedstawicieli handlowych:

Zobacz również...

ZAMKNIJ